آشنایی با 10 کاربرد برتر از کاربردهای جذاب یادگیری ماشین

برنامهها اغلب روی سیستمهای کامپیوتری پیادهسازی میشوند و بهواسطهی این برنامه، کامپیوتر میتواند درمورد مسائلی که در اختیارش قرار میدهند تصمیم بگیرد، برنامهریزی کند یا نتیجه را پیشبینی سایت vector-robot کند. موتورهای جستجو در هنگام جستجوی کاربر در دسترس هستند تا بهترین نتیجه را به کاربران ارائه دهند. هوش مصنوعی این قابلیت را دارد تا به کمک فناوری یادگیری عمیق، فقرههای مفقود شده یک متن باستانی را تکمیل کند و یا یک نقاشی یا مجسمه یا شهری که در گذر زمان، تخریب شده است را بازطراحی نماید. گفتیم که یکی از امکانهایی که هوش مصنوعی در اختیار ما قرار میدهد توان پیشبینی است. یا هر زمانی که از سرویس GPS برای بررسی مسیر از مبدا به مقصد استفاده میکنیم، برنامه مسیرهای مختلف را به ما نشان میدهد و میزان تراکم ترافیک در آن لحظه را بسته به میزان تعداد وسایل نقلیه نشان میدهد و مسیری را که در آن وسایل نقلیه کمتری قرار دارند انتخاب میکند. آنها از انواع ساده گرفته تا بسیار پیچیده در دسترس هستند. به طور کل فناوری، خصوصا هوش مصنوعی، بسیار دوست داشتنیه. نظریه ذهن نیز جزو چهار دسته اصلی هوش مصنوعی، محسوب میشود؛ نظریه ذهن با توانایی سنجش افکار میسر میشود؛ این نظریه شاخهای از علوم شناختی است که به بررسی این موضوع میپردازد که چگونه حالات ذهنی را به افراد دیگر نسبت میدهیم و چگونه از حالات نسبت داده شده، برای توضیح و پیشبینی اعمال آن افراد دیگر استفاده میکنیم.

این کار عمدتا بر اساس تجربههای کاربر در رسانهها، مانند ارتباط برقرار کرن شان و پروفایلها یا وب سایتهایی که اغلب از آنها بازدید میکنند، صورت میگیرد و متناسب با آن به کاربر پیشنهاداتی ارائه می شوند. این به شما کمک میکند تا در صورت درخواست صوتی، اطلاعات مورد نظر را پیدا کنید. برنامههای یادگیری ماشین به صورت نامحدود وجود دارند و تعداد زیادی از الگوریتم ها نیز برای یادگیری ماشین در دسترس هستند. همه این الگوریتمها دارای برنامههای مختلف نامحدودی هستند. به همین ترتیب، شناسایی تعدادی بدافزار عمدتا توسط برنامههای امنیتی سیستم شناسایی میشوند، که این امر هم بیشتر توسط ماشین لرنینگ انجام می گردد. تکنیکهای دیگری که توسط یادگیری ماشین فراهم شده اند، عبارتند ازRule-based, multi-layer and tree induction. مثال دیگری از مشکلات این حوزه مسئلهی ترافیک است. زمانی که در یوتیوب ویدئویی نگاه میکنید، گوگل ویدئوهایی دیگری را نیز به شما پیشنهاد میدهد که شاید موردپسندتان باشد. تلاشهای اولیه برای آوردن هوش مصنوعی به این حوزه شاید اندکی ناامیدکننده بود. آخرین نسخه از فناوریهای جدید که به پشتوانهی هوش مصنوعی ممکن شده است کمکم راهش را به کشاورزی باز میکند. البته هنوز بسیار از این فناوریهای جدید مرحلهی آزمایشی خود را میگذرانند.

شناخت الگوهای مغز انسان با شبکه عصبی ممکن میشود؛ مغز انسان تمامی فرایندهای خودآگاه و ناخودآگاه در بدن انسان را کنترل میکند با این وجود دانشمندان ثابت کردهاند کامپیوترها با سرعتی بسیار بالاتر از مغز میتوانند به فعالیت بپردازند. هوش مصنوعی خودآگاه میتوانند بفهمد در چه سطحی قرار دهد و احساسات دیگران را نیز با توجه به اطلاعاتی که از آنها به دست میآورد درک میکند و قادر به همدلی خواهد بود. یادگیری ماشین با راحت تر کردن و در دسترس قرار دادن کارهای روزمره، به شما کمک زیادی می کنند. در حال حاضر ایدهها و طرحهایی از سوی متخصصین هوش مصنوعی ارائه میشود مبنی بر اینکه روندهای برنامهنویسی به کمک هوش مصنوعی و با حذف نیروی انسانی انجام شود. این شرکت اخیراً اعلام کرده است که میخواهد به طور کامل با از فناوری راداری مستقل شده و از قویترین پردازشگرهای هوش مصنوعی در شاخه بینایی ماشین برای حالت Autopilot خودروی تسلا استفاده کند. سلام. چطور میتونم یادگیری هوش مصنوعی رو شروع کنم؟ با این آمارها طبیعتاً نباید تعجب کنید که شرکتهای چند حوزهای هوش مصنوعی بسیاری در ایران فعالاند. کوتاه اینکه همین افزایش حساسیتها نسبت به هوش مصنوعی نشاندهندهی این است که در سطح جهان بسیاری متوجه اهمیت و ضرورت آن شدهاند میکوشند تا این حوزه را در کنترل خود بگیرند.

تصور این شرکتها بدون متخصصان و فناوریهای AI تقریباً محال است. برای اینکه با مباحث و فناوریهای این حوزه در حد عناوین آشنا شوید بد نیست به چند مورد از فناوریهای مهم این شاخه از AI اشاره کنیم: حوزههای پردازش گفتار مانند سیستم تشخیص گفتار، سنتز گفتار، شناسایی گوینده، چت بات، تحلیل معنایی متون، تحلیل احساسات، جستوجوگر معنایی. بیراه نیست اگر بگوییم تصور عمومی از هوش مصنوعی artificial intelligence (AI) با تصویر رباتها گره خورده است. یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ machine learning شاخهای از هوشمصنوعی است و مبتنی بر این ایده است، که سیستمها می توانند از دادهها بیاموزند، الگوها را شناسایی و با حداقل دخالت انسانی تصمیمگیری کنند. تشخیص تصویر یکی از رایجترین کاربردهای یادگیری ماشین است. یکی از مهمترین امکانهایی که هوش مصنوعی در آموزش میتواند فراهم آورد شخصیسازی آموزش با توجه به نیازهای منحصربهفرد هر کدام از دانشآموزان است. از نقاط ضعف سیستم آموزشی امروز این است که برای همهی دانشآموزان محتوای درسی یکسانی تدارک میبیند و به تفاوتهای فردی دانشآموزان توجهی ندارد. همچنین یک روش برای استخراج اطلاعات مفید از تصاویر و فیلمها نیز فراهم میکند.

با شتابی که هوش مصنوعی artificial intelligence (AI) دارد پیشرفت میکند و رد پایش در جایجای زندگی و کارمان پیداست، در آیندهای نهچندان دور بخش مهمی از زندگی ما را در بر خواهد گرفت. اکثر شرکتهای معتبر یا بسیاری از وب سایتها امکان چت کردن و صحبت با پشتیبانی مشتری را فراهم میکنند. اکثر سازمانها از برنامهها و کاربردهای یادگیری ماشین استفاده میکنند و هزینههای زیادی را روی آن سرمایهگذاری مینمایند تا فرایندهای مختلف سریعتر و روانتر انجام شوند. از یادگیری ماشین به عنوان یکی از موارد مهم در زمینه هوش مصنوعی یاد میشود. این نوع هوش مصنوعی توسط دستیارهای صوتی ـ مجازی، روباتهای گفتگو، ماشینهای خودران و چندین فناوری دیگر استفاده میشود. از گوگل و اپل گرفته تا فیسبوک و آمازون همگی شرکتهای فناوری به حساب میآیند. خلاصهسازی بیش از همه بحثی است که در پردازش زبان طبیعی بررسی میشود. این بخش از AI جایی است که زبان طبیعی و زبانهای مصنوعی (مانند زبانهای برنامهنویسی) با هم پیوند میخورند.

یادگیری ماشین برای ساخت الگوریتمهایی استفاده میشود، که بتوانند دادههای ورودی را دریافت کنند و از تجزیه و تحلیل آماری برای پیشبینی خروجی، بر اساس نوع داده موجود استفاده کنند. این فرایندها گاه از عناصری مانند دریافت شماره تماس افراد و احراز مالکیت استفاده میکنند و گاه با دریافت کد ملی کاربر هویت آنها را تشخیص میدهند. متاسفانه یکی از خلاهای اطلاعاتی در این بخش میزان جذب نخبگان هوش مصنوعی در بازار کار ایران است. شبکههای عصبی که با نامهای شبکه عصبی مصنوعی (ANN) یا شبکه عصبی شبیهسازی شده (SNN) نیز شناخته میشوند، زیرمجموعهای از یادگیری ماشین هستند و در قلب الگوریتمهای یادگیری عمیق قرار دارند. با اینکه هوشمصنوعی تازه در ابتدای راه قرار دارد و چند دهه بیشتر نیست که نمودهایش در زندگی روزمره روبهگسترش گذاشته، اما همین حالا هم میتوان در بخشهای مختلف اقتصادی و علمی ردپایش را دید. اما دادهکاوی محدود این به بازاریابی نیست. پس از پرسیدن هرگونه سوال توسط مشتری، اجباری نیست که پاسخ فقط توسط انسان داده شود، گاهی اوقات پاسخها توسط chatbot یا ربات چت داده میشود. یادگیری نیمهنظارت از دادههای برچسب زده شده و برچسب نزده برای آموزش، استفاده میکند؛ این نوع یادگیری میتواند دقت یادگیری را افزایش دهد. در ابتداییترین شکل هوش مصنوعی، رایانهها به گونهای برنامهریزی شدهاند که با استفاده از دادههای گسترده از نمونه رفتارهای مشابه، رفتار انسان را «تقلید» کنند.

از نخستین انگیزهایی که هوش مصنوعی را وارد عرصهی حملونقل کرد مشکلات بیشمار این حوزه بود. همین فناوری بهظاهر ساده میتواند با توصیههایش کسانی را که بهصورت اتفاقی وارد سایتتان شدهاند در سایت نگه دارد. در سال ۲۰۲۰، هوش مصنوعی از حاشیه به متن فناوری آمد. اما این عدد درآمد سالانهی تنها بیستوپنج درصد از متخصصان هوش مصنوعی است. چنین تغییر پارادایمی تنها از طریق یک تغییر اساسی در وضعیت هوش مصنوعی به سمت آگاهی امکانپذیر است، تغییری مشابه آنچه برای انسانها از طریق فرآیند انتخاب طبیعی و تکامل رخ داده است. در پردازش زبان طبیعی نیاز به مجموعهدادههای زبانی داریم تا بتوانیم پردازش را روی آنها انجام دهیم. این کاربرد یادگیری ماشین کمک میکند تا جرم یا هر اتفاق ناگواری که ممکن است بیفتد را قبل از وقوع تشخیص دهیم. همه این کارها با استفاده از برنامه ی یادگیری ماشین انجام یا بازیابی میشوند. الگوریتم های یادگیری ماشین زیادی برای جستجوی درخواست خاص یک کاربر، مانند google ایجاد شدهاند. سیستم خبره معمولی شامل یک پایگاه دانش و یک موتور استنتاج بود. اولین موتورهای استنتاج، اجزای سیستم های خبره بودند. بیکاری اولین پیامد چنین روندی خواهد بود. این موضوع تحولی عظیم در تجربه کاربران از فضای مجازی خواهد بود. از یادگیری ماشین به عنوان دستیار شخصی مجازی (VPA) نیز یاد میشود.

این الگوریتمهای یادگیری ماشین به عنوان یادگیری تحتنظارت(supervised)، بدون نظارت(unsupervised)و تقویت (reinforcement) طبقه بندی میشوند. همچنین میتوان از آن به عنوان یک تصویر دیجیتالی نام برد. بههرحال، اگر دوست دارید در آغاز تعریفی، هر چند کلی، از هوش مصنوعی، هوشواره یا هوش ماشینی داشته باشید، احتمالاً این تعریف بتواند تصویری کلی از این حوزه را برایتان بسازد: «هوش مصنوعی شاخهای گسترده از علوم کامپیوتر است که ماشینهای هوشمندی میسازد که از رفتارهای انسانی تقلید میکنند». درآمد یه متخصص هوش مصنوعی تو ایران چقدره؟ اما با بررسی درآمد متخصصان هوش مصنوعی در کشورهای دیگر میتوان تصویری از دریافتیها در این حوزه داشت. در واقع، میتوان این قابلیت را از هوش مصنوعی انتظار داشت که بتواند به فرهنگ و هنر تمدنهای انسانی خدمت قابلتوجهی بکند و محصولات فرهنگی عمیقی را ارائه دهد. در بخش رویدادهای هوش مصنوعی که در منوی وبسایت هوشیو درج شده شما میتونید از تمامی دوره ها و رویدادهای رایگان که در حوزه هوش مصنوعی و در سطح ایران و جهان برگزار میشن مطلع شین.

در ادامه برخی از قابلیتهای هوش مصنوعی که در آینده به منصه ظهور میرسند را مرور میکنیم. ممنون از حسن توجه شما ? چتبات امکانی است که از طریق آن کاربر شما میتواند با نرمافزاری که در آن از هوش ماشینی استفاده شده گفتوگو کند. این رفتار میتواند از تشخیص تفاوت بین یک گربه و یک پرنده تا انجام فعالیتهای پیچیده در یک مرکز تولیدی، متغیر باشد. برای این تصاویر، اندازهگیری، خروجی هر پیکسل در یک تصویر را توصیف میکند. پس از پرسیدن سوالتان، آن دستیار به دنبال دادهها یا اطلاعاتی میگردد که شما از آن پرسیدهاید و اطلاعات موردنیاز را جمع آوری میکند تا بهترین پاسخ را به شما ارائه دهد. این گونه از AI، شاید همانی باشد که بسیاری را نگران آیندهی استفاده از این فناوریها کرده است. شاید بهزعم بسیاری ابزارهایی که نام بردیم چندان هم «ضعیف» نباشند، اما دلیل «ضعیف» نامیدن این ابزارها این است که راه بسیاری دارند تا از هوشی شبیه به هوش انسانی برخوردار شوند.

در این مورد شاید فناوری DeepMind گوگل مثال خوبی باشد. در کل اینکه ماشین لرنینگ یکی از زبانها یا فناوری های پرکاربرد و مورد استفاده در دنیای امروز است و از اهمیت زیادی برخوردار است. یک هشدار خودکار به نگهبانان یا افرادی که در آنجا مستقر شدهاند و میتوانند به جلوگیری از بروز هرگونه مشکل یا مسئلهای کمک کنند، میدهد. این کاربرد ماشین لرنینگ در ساخت برنامههایی که میتوانند مواردی مانند قیمت تاکسی یا مسافرت را برای مدت زمان خاص و ازدحام ترافیکی را پیشبینی کنند، کمک می کند. مقصود توسعه روزافزون هوش مصنوعی، تفکر پیوسته بشر پیرامون آن و انباشت هر چه بیشتر دانش و تجربه آدمی در این باره است که «چگونه ماشینها میتوانند همچون آدمی بفهمند و عمل کنند؟ این پرسش نیرویی در درون خود دارد و در دهههای گذشته سبب جنبوجوش عظیمی در دانشمندان و متخصصین علوم اعصاب و مهندسین کامپیوتر گردیده است. سپس در کشورمان متخصصین بسیاری به کاوشهای نظری درباره آن پرداختند، به نحوی که بر اساس حجم تولیدات علمی که داشتهایم، به رتبه ۱۳ جهان در زمینه نظریهپردازی Artificial Intelligence دست یافتیم. به امید روزی که در ایران انقدر پیشرفت داشته باشه که در حوزههای مختلف شگفتیساز بشه و از طرفی علاقهمندانش هم بتونن فعالیت بیشتری در زمینه مورد نظرشون داشته باشن.

این مزیت فقط با استفاده از یادگیری ماشین به دست میآید. بهترین دانشگاههای دنیا برای پردازش تصویر و بینایی ماشین کدامند؟ آیندهی خوشایندتری را نیز میتوان تصویر کرد. آلن تورینگ آزمونی برای سنجش هوشمندی ماشینها طراحی کرد که به آزمون تورینگ مشهور است. فزونی کاربران فضای مجازی و راحتی دسترسی برای خرید و استفاده از خدمات آنلاین، تقریباً تمامی مردم جهان را بهسوی پلتفرمهای فروشگاه و شرکتهای آنلاین کشانده است. هماکنون از این دسته از هوش مصنوعی، برای افکارسنجی در حوزههای سیاسی و اجتماعی بهره گرفته میشود. به دلیل علاقه کاربران، از رسانههای اجتماعی برای تهیه بهتر اخبار و تبلیغات استفاده میشود و این کارها عمدتا فقط با استفاده از یادگیری ماشین قابل انجام هستند. این کارکرد یادگیری ماشین از مجموعهای از ابزارها برای کمک به شرکتها در بررسی یا مقایسه میلیونها معامله و همچنین انجام معاملات با امنیت استفاده می کند. این محصول بهمثابه یک رابط کاربری منعطف بر روی سامانههای متنوعی نصب گردیده و احراز دقیق هویت را به کمک هوشمصنوعی پیادهسازی میکند.