انواع هوش مصنوعی کدام ها هستند؟

درواقع این سیستمها فقط میتوانند کارهای خاص را که یاد گرفتهاند سایت vector-robot انجام دهند. با این حال هیجانات انسانی و خلاقیت یک چیز به شدت خاص و ویژه است. قابلیتهای یادگیری ماشین در حال تکامل و شکوفایی است و دانشمندان در حال نزدیک شدن به هوش مصنوعی عمومی هستند. چالش بسیار بزرگی پیشروی هوش مصنوعی عمومی است و تعجب آور نیست زیرا هوش مصنوعی عمومی قرار است از روی مغز انسان ساخته شود. هنوز هم دانش جامعی در مورد کارکردهای مغز وجود ندارد و این موضوع دانشمندان هوش مصنوعی را درگیر چگونگی تکرار رفتارهای اساسی همچون بینایی و حرکت کرده است. علاوه بر توانایی تکرار هوش چند بعدی انسان، این نوع هوش مصنوعی از نظر تئوری در کارهایی که ما انجام میدهیم بسیار بهتر عمل میکند؛ ریاضی، علوم، ورزش، هنر، پزشکی، سرگرمی، روابط عاطفی و… آنها این کار را با دقت بسیار بالا و از طریق تکرار شناخت ذاتی و استدلال انسان انجام میدهند.

فناوریهای هوش مصنوعی قابلیتهای مشاغل را به صورت جهانی تغییر دادهاند و این امکان را به انسانها داده تا وظایف وقتگیر را به صورت خودکار انجام دهند و از طریق تشخیص سریع الگوها بینشی جدید درمورد دادهها پیدا کنند. او میگوید شغلها از بین نمیروند بلکه تکامل مییابند و اساسا حذف افراد از مشاغل تکراری، آنها را خلاقتر میکند.”آینده عرصه کار مشترک انسانها و ماشینها است و هوش مصنوعی آن چیزی را که همیشه به دنبال آن بودهایم برای ما به ارمغان میآورد یعنی زمان. در حال حاضر، بزرگترین نگرانیای که جهان با آن مواجه است و به فناوریهای هوش مصنوعی محدود مرتبط است خودکارشدن بسیاری از فرایندها است که باعث میشود بسیاری از مشاغل انسانی منسوخ شوند. گری کسپاروف، جوانترین قهرمان شطرنج جهان که به مدت ۲۰ سال بهترین بازیکن شطرنج بود، استدلال دیگری مطرح میکند. زمانی که مدل ساخته شده و یاد گرفت چطور زن یا مرد بودن را تشخیص دهد، شما میتوانید از داده­های جدید برای پیش­بینی­ استفاده کنید.

به طور مثال در نظر بگیرید که از یک اتومبیل خودران خواستهاید تا شما را در سریعترین زمان ممکن به مقصد ببرد. وقتی از او خواستهایم ما را در سریعترین زمان به مقصد برساند چگونه میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که ماشین “هر کاری که لازم باشد” را برای تکمیل این هدف انجام نمیدهد؟ مساله این است که این نوع خطرات لزوما از بدخواهی ماشین ناشی نمیشود بلکه از این ناشی میشود که ماشین میخواهد هدفی که به او داده شده است را به خوبی انجام دهد. برخی از عملکردهای قابل برنامه ریزی هوش مصنوعی شامل برنامهریزی، یادگیری، استدلال، حل مساله و تصمیمگیری است. همچنین میتواند فکر کند، درک کند و در یک موقعیت به گونهای عمل کند که از هوش انسان قابل تشخیص نباشد. دستورالعمل “در سریع ترین زمان ممکن” احتمالا نتواند عوامل دیگر همچون ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی را در نظر بگیرد و فقط به سرعت فکر کند. اگر دیتا در دسترس یک ماشین نباشد، نمی­تواند یاد بگیرد. اگر این سلاحها در دست اشخاص اشتباهی بیفتد میتواند به یک جنگ با تلفات گسترده منجر شود بهطوری که حتی پایان بشریت را رقم بزند.

آیا آنها حتی امکانپذیر هستند؟ هوش مصنوعی فوقالعاده به گونه ای تکامل مییابد که به قدری شبیه احساسات و تجربیات انسانی رفتار میکند که نه تنها آنها را خواهد فهمید بلکه توانایی فراخوانی و برانگیختن احساسات، نیازها، اعتقادات و خواستههای خود را نیز خواهد داشت. تقلید از برخی جنبههای محدود هوش و رفتار انسان نسبتاً آسان است، اما ایجاد یک نسخه ماشینی از آگاهی انسان داستانی کاملاً متفاوت است. ۲- هوش مصنوعی می تواند برای انجام کاری مفید برنامهریزی شود، اما برای دستیابی به هدف خود روشی مخرب درست کند. تئوری دیگر یک آیندهی بسیار خوشبینانه تر را پیش بینی می کند. در اینجا دو تئوری اصلی وجود دارد. تئوری اول براساس ترس از یک ویرانشهر dystopian است، جایی که روباتهای قاتل ِ فوق العاده هوشمند، جهان را در دست میگیرند، نسل بشر را نابود میکنند یا تمام بشریت را به بردگی میکشند ، به همان شکلی که در بسیاری از داستان های علمی روایت شده است.

این سیستمها، رفته رفته که با دادهها، شبکهها و افراد تعامل دارند، به طور خودکار باهوشتر میشوند تا در نهایت بتوانند موضوعی کاربردی در جهان را برای ما تعیین یا پیش­بینی کنند. به همین دلیل نقشه راه یادگیری ماشین را برای شما ترسیم کرده­ایم تا طبق آن به یک مهندس ماهر در این حوزه تبدیل بشوید. یکی از بهترین استفاده­های الگوریتم­های یادگیری ماشین در این حوزه، تشخیص ناهنجاری و جلوگیری از کلاهبرداری است. برای این کار، آنها باید راهی پیدا کنند که ماشینها را آگاه سازند، و برنامهای کامل از تواناییهای شناختی را برای آنها برنامهریزی کنند. هوش مصنوعی یک شاخه از علوم کامپیوتر است که تلاش می کند تا هوش انسانی را شبیه سازی یا با ماشینها جایگزین کند تا ماشینها بتوانند کارهایی را که به طور معمولی نیاز به هوش انسانی دارند انجام دهند. ماشین زمانی به نتیجه مطلوب می­رسد که یک ارتباط مثبت بین حقوق و رفتن به یک رستوران گران قیمت پیدا کند و این همان مدل مورد نظر ما است. الگوریتمهای یادگیری ماشین دادهها را به سیستم هوش مصنوعی میدهد و با استفاده از تکنیکهای آماری سیستمهای هوش مصنوعی را قادر به یادگیری میکند تا به تدریج کارها را بهتر انجام دهند بدون اینکه به طور اختصاصی برای آن کار برنامه ریزی شده باشند.

از سوی دیگر هوش مصنوعی با حافطه محدود پیشرفتهتر است و مجهز به قابلیت ذخیرهسازی دادهها و یادگیری است که ماشینها را قادر میسازد از دادههای تاریخی برای تصمیمگیری بهتر استفاده کنند. آیا ما قادر به دستیابی به هوش مصنوعی قوی و یا هوش مصنوعی عمومی هستیم؟ هوش مصنوعی هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد و با توجه به پیشرفتهایی که در حوزه ماشین و یادگیری عمیق اتفاق افتاده است باید واقعبینانهتر در مورد دستیابی به هوش عمومی مصنوعی در آیندهای نزدیک برخورد کنیم. در عکس دوم از سمت چپ، تمام نقاط در بخش بالایی تصویر در دسته گل قرمز قرار دارند، بخش وسط نشاندهنده گروهی از گل­هاست که یا رنگ آبی روشن هستند یا الگوریتم درمورد رنگشان اطمینان ندارد و بخش پایین تماما به گل­ها با رنگ آبی تیره مربوط است. به عنوان مثال، سیستمهای هوش مصنوعی امروزه در پزشکی برای تشخیص سرطان و سایر بیماریها مورد استفاده قرار میگیرد. ۱- هوش مصنوعی میتواند برای انجام کاری ویرانگر برنامهریزی شود. حدس و گمانهای بسیاری از تاثیر این نوع هوش بر بشریت ، بقا و نحوه زندگی ما وجود دارد. مارک زاکربرگ کمتر از دیگران نگران این مشکل است و اعتقاد دارد که مزایای هوش مصنوعی بر مضرات آن غلبه میکند.

سه سطح از انواع هوش مصنوعی وجود دارد که ما تاکنون تنها موفق شدهایم به سطح محدود آن دست بیابیم. نظر دوم بر این قاعده مبتنی است که هوش مصنوعی به خودی خود برای کاری مفید توسعه داده شود اما از یک جایی به بعد کنترل آن از دست انسان خارج شود. ما نمیتوانیم تأثیرات پیشرفت هوش مصنوعی را بر دنیای خود بطور دقیق پیشبینی کنیم، اما ریشهکنکردن مواردی مانند بیماری و فقر دور از دسترس نیست. به عنوان مثال اگر در تیم تحقیق و توسعه “R&D” یک شرکت هستید، باید کاملا بر این مباحث تسلط داشته باشید. اگر نگوییم ناممکن اما بسیار سخت است که ماشین ها بتوانند جایگزین این هیجانات و خلاقیت شوند. در حالی که این ماشینها باهوش به نظر میرسند اما با محدودیتهای زیادی روبرو هستند. در حالی که تا پیش از این همجین امکانی وجود نداشت. از الگوریتمهای جستجوی گوگل گرفته تا واتسون IBM و سلاحهای خودکار.

سلاحهای خودکار سیستمهای هوش مصنوعی هستند که برای کشتن برنامهریزی شدهاند. هوش مصنوعی عمومی که برای اشاره به آن از نامهای هوش مصنوعی قوی و عمیق نیز استفاده میشود نوعی ماشین است که با هوش عمومی خود میتواند هوش یا رفتارهای انسان را تقلید کند به طوری که توانایی یادگیری و استفاده از این هوش را برای حل مسالهای داشته باشد. کامپیوتر ساخته شده توسط فوجیستو یکی از قویترین کامپیوترهای جهان است و از آن به عنوان مهمترین تلاشها برای دستیابی به هوش مصنوعی عمومی نام برده میشود. چون با در دست داشتن اطلاعات شخصیِ بسیاری از افراد، میتوان افکار عمومی را به سمت یک تصمیم، جهت­دهی کرد یا تغییر جهت داد. سیستمهای هوش مصنوعی از الگوریتم ها قدرت میگیرند و از تکنیکهایی از جمله یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و قوانین استفاده میکنند. در این داستان برخی از گنجشکها تصمیم میگیرند که جغدی را به عنوان حیوان خانگی بیاونرد. آیا روباتها جهان را به دست میگیرند؟ فناوریهای هوش مصنوعی با توجه به توانایی آنها در تقلید از خصوصیات انسانی، فناوریای که از آن استفاده میکنند، کاربردهای آنها در جهان واقعی و نظریهی ذهن طبقهبندی میشوند.

این نوع هوش فقط میتواند به شرایط موجود فعلی واکنش نشان دهد – به همین دلیل به آنها “واکنشی” گفته میشود. هوش مصنوعی فوقالعاده هوش مصنوعی فرضی است که کارش فقط تقلید یا درک هوش انسانی و رفتار آنها نیست بلکه به جایی میرسد که خودآگاه میشود و از ظرفیت هوش و توانایی انسانی فراتر میرود. اشاره دارد. در این سطح هوش مصنوعی دیگر محدود به تقلید و شبیهسازی نیست بلکه فراتر از آن است و به ماشینها آموزش داده می شود تا کاملا انسان ها را درک کنند. ماشینها برای برداشتن این قدم باید یادگیری تجربی را در سطح بالاتری ادامه دهند تا نهتنها سینگل تسک نباشند بلکه توانایی استفاده از دانش تجربی در طیف گستردهتری از مشکلات را به دست بیاورند. فناوری هوش مصنوعی محدود که از آن به عنوان هوش مصنوعی ضعیف نیز نام برده میشود تنها هوش مصنوعیای است که تا به امروز با موفقیت به آن رسیدهایم. ما هنوز در سطح هوش مصنوعی، رباتی که کاملا منطبق بر انسان باشد نداریم، با این حال کارهای باورنکردنی زیادی وجود دارد که دانشمندان و محققان فناوری با هوش مصنوعی انجام میدهند. ابزار های هوش مصنوعی تاثیر شگفتانگیزی بر پیشبرد کسب و کارها و تجارت و همچنین انجام دادن کارها با کارایی و سرعت بالاتر گذاشته اند.

همچنین آنالیز داده­های بزرگ Big data و الگوریتم­های یادگیری ماشین، می­توانند به کمک هم و با تحلیل روند و شناسایی موقعیت­های قرمز، به تشخیص و درمان، بسیار کمک کنند. بهترین مثال برای درک چگونگی یادگیری ماشین، یادگیری انسان است. زمانی از مدلِ رگرسیون Regression استفاده می­شود، که ماشین برای پاسخ، به دنبال یک مقدار پیوسته و متوالی باشد. برای آموزش یادگیری ماشین در این نوع به مثال زیر توجه کنید. اکثر محققان معتقدند که بعید است هوش مصنوعی از خود عواطف انسانی به نمایش بگذارد، و ما دلیلی برای این نداریم که هوش مصنوعی تبدیل به یک موجود شیطانی شود. قسمت عمده هوش مصنوعی را هوش مصنوعی با حافظه محدود تشکیل میدهد؛ جایی که ماشینها از حجم عظیمی از دادهها برای یادگیری عمیق استفاده میکنند. تصور آیندهای که در آن ماشینها در ویژگیهایی که هویت انسانی ما است بهتر عمل کنند ترسناک است. همزمان که تکنولوژی تشخیص چهره پیش میرود ، به احتمال زیاد شاهد پیشرفت در توانایی ماشینها برای یادگیری و دیدن خواهیم بود. اگر در زمینه هوش مصنوعی تازه وارد هستید، به احتمال زیاد بیشتر دانستههای شما در این مورد برمیگردد به تصویرسازیهای داستانهای علمی از هوش مصنوعی؛ روبات های با مشخصات انسانی. اگر برای ماشین هدفی تعیین شود و سپس ما در میانه مسیر بخواهیم هدف را تغییر دهیم ، یا ماشین را متوقف کنیم ، چگونه میتوانیم مطمئن باشیم که ماشین تلاشهای ما را برای متوقفکردن آن به عنوان یک تهدید تلقی نمیکند؟

هوش مصنوعی فوقالعاده خواهد توانست اهداف ما را به خوبی محقق کند اما باید مطمئن شویم بر جنبههای دیگر این هدف کنترل داریم. کارشناسان خوشبینی معتقدند این دونوع هوش قابل تحقق هستند ، اما اینکه چه فاصلهای با تحقق این سطوح از هوش مصنوعی داریم مشخص نیست. از کجا بدانیم کدام داده برای الگوریتم یادگیری ماشین ما مناسبتر است؟ این همان معجزه یادگیری ماشین است. او در کنفرانس طراحی زندگی دیجیتال ۲۰۲۰ (DLD) در مونیخ آلمان گفت: ” هوش مصنوعی چه چیزی به زندگی ما افزوده است؟ این نوع از هوش مصنوعی برای سالها سوژه داستانها و فیلم های تخیلی بوده که در آن روباتها سبک زندگی انسان ها را تغییر داده و آنها را نابوده کرده یا به بردگی گرفته است. در نهایت میتوانیم بگوییم هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای بهبود تجارب انسانها و بهترشدن زندگی ما ایجاد شده است. جایی که ربات ها و انسان ها با هم کار می کنند و انسان ها از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای افزایش تجارب زندگیشان و بهبود آن استفاده میکنند.

به طور مثال دستیار صوتی Siri که اپل برای کاربران خودش توسعه داده است. آیا هوش مصنوعی خطرناک است؟ در واقع هوش مصنوعی محدود برای اجرای وظایف تککاره طراحی شده است. خطرناک این است که برنامهنویسی یک ماشین را برای انجام یک کار دشوار انجام دهید، اما اهداف خود را با دقت و به وضوح مشخص نکنید. این نوع هوش با وجود محدودیتی که دارد اما در انجام وظیفه خاصی که برای آن برنامهریزی شده بسیار هوشمندانه عمل میکند. همانطور که برای گنجشک ها “مسئله کنترل” خیلی مهم بود، برای ما نیز چنین خواهد شد. ممکن است پتانسیل وجود چنین ماشینهای قدرتمندی که در اختیار ما باشند، جذاب باشد، اما عواقب ناشناخته زیادی دارد. چنین سلاحهایی ممکن است طراحی شوند و دیگر خنثیکردنشان بسیار دشوار باشد. یادگیری عمیق ، تجربیات شخصی هوش مصنوعی را ممکن میسازد ، به عنوان مثال ، دستیاران مجازی یا موتورهای جستجو که دادههای شما را ذخیره میکنند و تجربیات بعدی شما را شخصی میکنند. مثلا وقتی اکانتی در پینترتست باز می­کنید و چند تصویر را پین می­کنید، از دفعات بعد تصاویری با همان مضمون را به شما نشان می­دهد. از الگوریتم­های یادگیری نظارت نشده در موضوعات متنوعی استفاده می­شود که به شرح زیر ملاحظه می­کنید.