برای اولین بار؛ ارتباط بین میوه ها، سبزیجات و میکروبیوم در یک مطالعه جدید تایید شده است

با بررسی و مقایسه باکتری های موجود در میوه ها و سبزیجات با باکتری های موجود در روده انسان، محققان برای اولین بار نشان دادند که مصرف میوه ها و سبزیجات نقش مثبتی در تنوع باکتریایی میکروبیوم روده ما دارد.

در حالی که اکنون مشخص شده است که میکروبیوم مادر در بدو تولد به نوزادش منتقل می شود و با شیردهی تقویت می شود، چه منابع دیگری از باکتری های روده وجود دارد؟ در یک مطالعه جدید، محققان دانشگاه فناوری گراتس (TU Graz) در اتریش برای اولین بار تایید کردند که یکی از منابع باکتری های روده میوه ها و سبزیجات هستند.

ویشنو آدی ویکاسونو، نویسنده اصلی این مطالعه، می گوید:

اکنون برای اولین بار نشان داده شده است که میکروارگانیسم های موجود در میوه ها و سبزیجات می توانند روده انسان را مستعمره کنند.

میکروبیوم مجموعه ای از میکروارگانیسم های خوب و بد است که تمام یا بخشی از میکروارگانیسم هایی مانند ما، حیوانات و گیاهان را تشکیل می دهند.

در این تحقیق، دانشمندان با ایجاد مجموعه داده میکروبیومی از 156 میوه و سبزیجات شروع کردند. سپس آنها داده ها را با داده های دو مطالعه روی روده انسان مقایسه کردند که یکی از آنها میکروبیوم نوزادان و دیگری بزرگسالان را بررسی می کرد.

تنوع باکتریایی میکروبیوم شرکت کنندگان در مطالعه

علاوه بر این، هر دو مطالعه شامل داده های متاژنومی از حدود 2500 نمونه مدفوع بودند. از طریق این مجموعه داده های گسترده، آنها توانستند وجود میکرو فلور میوه و سبزیجات را در روده انسان نشان دهند و به گفته آنها، باکتری های میوه و سبزیجات به طور متوسط ​​2.2 درصد از کل تنوع باکتری ها را تشکیل می دهند.

  علت اصلی و شایع چاقی قند فروکتوز است

اکنون محققان در حال کار بر روی یک مطالعه بین المللی هستند که در آن از شرکت کنندگان خواسته می شود دقیقاً یک چیز را برای مدت زمان مشخصی بخورند و سپس مدفوع آنها تجزیه و تحلیل می شود. این مطالعه در مجله Gut Microbes منتشر شد.

منبع: https://digiato.com/health/link-between-fruits-vegetables-microbiome-confirmed