تایم لپس Google Earth که تأثیر انسان بر زمین و محیط زیست را نشان می دهد + ویدیو

فیلم تایم لپس Google Earth نمایی دلخراش از دگرگونی های چشمگیر زمین در 37 سال گذشته ارائه می دهد. این تایم لپس های خیره کننده تصویری قابل تامل از تأثیرات عمیق تغییرات آب و هوایی و فعالیت های انسانی است و حقایق ناراحت کننده ای را که اکنون با آن روبرو هستیم را آشکار می کند.

در این دوره زمانی که شاهد پیشرفت مستمر جنگل زدایی و رشد تصاعدی کلان شهرها هستیم، ابعاد واقعی تأثیر جمعی ما بر محیط زیست به وضوح قابل مشاهده است. این تصاویر نیاز فوری به بازنگری در رابطه ما با جهان طبیعی و اجرای اقدامات جسورانه و گسترده برای محافظت از تعادل ظریف اکوسیستم های زمین را برجسته می کند. تایم لپس Google Earth می‌تواند تغییرات مهمی را در رفتار و خط‌مشی ایجاد کند تا آینده‌ای پایدار را برای نسل‌های آینده تضمین کند.

منبع: https://digiato.com/articles/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1timelapse-of-our-planet

  یک ویژگی جدید در اینستاگرام کاربران نوجوان را به خواب تشویق می کند