تصویر روز ناسا: خوشه کهکشان کما

تقریباً هر جسمی که در تصویر می بینید یک کهکشان است. خوشه کما، یکی از متراکم ترین خوشه های شناخته شده، حاوی هزاران کهکشان است.

امروز در تصویر ناسا چه می بینیم؟

هر یک از این کهکشان ها حاوی میلیاردها ستاره است. درست مثل کهکشان راه شیری ما. در مقایسه با بسیاری دیگر از خوشه های مجاور، نور حاصل از خوشه کما صدها میلیون سال طول می کشد تا به ما برسد.

اکثر کهکشان های موجود در کما و سایر خوشه ها کهکشان های بیضی شکل هستند، در حالی که اکثر کهکشان های خارج از خوشه ها کهکشان های مارپیچی هستند.

در واقع، این خوشه به قدری بزرگ است که میلیون ها سال طول می کشد تا نور از یک سمت آن به سمت دیگر حرکت کند.

بیشتر کهکشان های این خوشه و بقیه کهکشان ها بیضوی هستند، در حالی که اکثر کهکشان های خارج از خوشه ها مارپیچی هستند.

ماهیت و علل انتشار اشعه ایکس از کما هنوز در دست بررسی است.

منبع: https://digiato.com/astronomy/the-coma-cluster-of-galaxies-apod

  کتاب های تلماسه را به چه ترتیبی بخوانیم؟