دو سیارک از نزدیکی زمین می گذرند

در 15 آوریل 2002، آژانس فضایی اروپا گزارش داد که دو سیارک در فاصله 1.2 و 3 برابر فاصله از ماه از کنار زمین عبور کردند.

با مشاهده سیارک های شناخته شده، ستاره شناسان می توانند پیش بینی کنند که کدام سیارک ممکن است با زمین برخورد کند.

آژانس فضایی اروپا به مطالعه روش هایی که ماموریت هایش می تواند به نظارت بر سیارک های کوچک و بالقوه خطرناک کمک کند، ادامه می دهد.

این کشف که با استفاده از داده های رصدخانه فضایی فروسرخ (ISO) انجام شد، نشان می دهد که ممکن است تا دو میلیون سیارک بزرگتر از یک کیلومتر در کمربند اصلی سیارک ها، بین مریخ و مشتری وجود داشته باشد.

هنگامی که سیارک ها در کمربند اصلی باقی می مانند، هیچ تهدیدی برای زمین ایجاد نمی کنند. با این حال، آنها می توانند با برخورد با سیارک های دیگر یا میدان گرانشی مشتری به مدارهای مختلف پرتاب شوند.

اگر مدارهای جدید آنها از مدار زمین عبور کند، ممکن است روزی با سیاره ما برخورد کنند.

منبع: https://digiato.com/astronomy/esa-reported-that-two-asteroids-had-passed-close

  قیمت کاراما پرایم و پرستیژ بهمن موتور + جدول بهمن 1402 افزایش یافت