ربات وکتور Money آزمایش

برای استفاده کردن از ربات Vector، به یک دستگاه اندرویدی یا iOS سازگار و اپلیکیشن رایگان Vector (صرفاً برای راهاندازی) نیاز دارید. اگر از روند تحقیق و توسعه برای ساخت و عرضهی یک دارو اطلاع داشته باشید، احتمالا میدانید که این پروسه ممکن است 10 الی 15 سال و یا حتی بیشتر زمان ببرد. در روشهای کارآزمایی بالینی معمول، از طریق فرمهایی که خود افراد پر میکنند میزان پیروی از پروتکل دارو ارزیابی میشود. در هر یک از این مراحل ممکن است دارو به مشکل بخورد مثلا از لحاظ فرمولاسیون قابل تهیه کردن نباشد یا اینکه در کارآزماییهای بالینی رد شود. اما در روند این تحقیقات ممکن است بعضی افراد دارو را اصلا مصرف نکنند یا اینکه آن را در زمان یا با روش نامناسب مصرف کنند. عمده محصولات این مرکز در حوزه بینایی ماشین، پردازش زبان طبیعی، پردازش گفتار و دادهکاوی است و شرکتها و کسبوکارها میتوانند با توجه به نوع خدماتی که ارائه میدهند، فرایندهای خود را با استفاده از محصولات این مرکز، هوشمند گردانند. ۷- اعتبار قانونی: امضای دیجیتال همچنین به ارائه تضمین حقوقی برای مشتریان کمک میکند.

در واقع هوش مصنوعی یک علم بین رشتهای(indisciplinary science) ست که به همه جا سرک میکشد تا کیفیت فعالیتهای آن حوزه را بهتر و بهتر کند. این دوره آموزشی برای علاقهمندان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشجویان و فعالان حوزههای مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی، «علم داده» (Data Science)، علم اطلاعات و دانششناسی، برنامهنویسها و دیگر علاقهمندان به هوش مصنوعی و علم داده مناسب است. طول مدت این دوره آموزشی بیست ساعت و پنجاه و نه دقیقه و مدرس آن، دکتر امیرحسین کیهانیپور است. با پرداخت سریعتر و یکپارچهتر هزینهها، شما قادر خواهید بود این مسئله را به یک راهحل ایدهآل برای کسانی تبدیل کنید که میخواهند در زندگی پرمشغله روزمره خود کمی در زمان و پول خود صرفهجویی کنند. شما همچنین میتوانید، با تماشای ویدئوی زیر، در مورد این ربات اطلاعات بیشتری کسب کنید. ربات Vector در حال حاضر به زبان انگلیسی مسلط است پس فعلاً به همین زبان با شما سخن خواهد گفت. ۱۰- کارایی گردش کار: امضای دیجیتال کارایی بهتری را در گردش کار تضمین میکند. بسیاری از ویژگیهای امضای دیجیتال به سرعت بخشیدن به روند کار کمک میکند. حتی بسیاری از کشورهای جهان قوانینی را برای امضای دیجیتال تدوین و تصویب کردهاند و این مسئله دال بر اهمیت استفاده از امضای دیجیتال است.

به طور کلی میتوان گفت که ماشین لرنینگ امکان تجزیه و تحلیل مقادیر حجیمی از دادهها را فراهم سایت vector-robot میکند. « هوش مصنوعی یک نیروی شتابدهنده برای پاسخ دادن به چالشهای پیچیده و افزایش توانایی ما در استخراج و تحلیل دادهها ست. حتی مشتری با دیدن امضای دیجیتال اطمینان پیدا میکنند که سازمانی که با آن سروکار دارند، مجهز به آخرین فناوری در گردش کار آنهاست. در چنین مواردی، امضای دیجیتال جایگزین خوبی است. به طور کلی باید گفت که این علم، چشماندازی جذاب و جالب توجه را در ذهن جهانیان ایجاد کرده است. علاوه بر محافظت از دادههای حساس آنلاین، دیگر ضرورت و اهمیت استفاده از امضای دیجیتال این است که این امضاء مانعی برای اثربخشی جریانهای کاری اسناد آنلاین ایجاد نمیکند. یکی از فناوریهایی که بهنحوی مطلوب، این مشکل را حل کرده، امضای دیجیتال است. به عنوان یک شرکت دارویی پیشرو و پیشگام در استفاده از هوش مصنوعی تلاش میکنیم از این فناوری در زمینههای علمی و با رعایت اخلاق حرفهای استفاده کنیم ». ۳- صرفهجویی در زمان و هزینه: امضای دیجیتال میتواند به تسریع فرایند معامله کمک کند و در عین حال در هزینههای کاغذ، چاپ، حملونقل، بایگانی و… در این مقاله، سعی خواهد شد استفاده از امضای دیجیتال و ضرورت و ارزشمندی این امضاء را مورد بررسی قرار دهیم.

به طور حتم اینگونه توانمندسازی، ضمن اینکه مشتری را حفظ میکند، بر تعداد آنها نیز میافزاید. در واقع، در مقایسه با فرایندهای کاغذی، این امضاء اغلب به بهبود مدیریت اسناد نیز کمک میکند، به گونهای که ضمن کنترل و پیگیری آسان اسناد امضاءشده، با ارائه وضعیت همه اسناد، تعیین میکند که کدام اسناد امضاء نشدهاند. این آمار از این جهت اهمیت دارد که مطالعات بالینی برای یک دارو توسط شرکتهای داروسازی بسته به میزان گستردگی آن ممکن است تا 2 میلیارد دلار هزینه داشته باشد پس عدم موفقیت در این کارآزماییها شرکتها را با ضرر مواجه میکند. هوش مصنوعی به وجود آمده تا کار انسانها را نظم ببخشد، خطاهای آنها را کاهش دهد، کیفیت را بالا ببرد و در کل آمده که کار انسانها را راحت کند. در سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیری در زمینه یادگیری ماشین به وقوع پیوسته است. روشهای نیمهنظارت شده: الگوریتمهای یادگیری ماشین نیمهنظارت شده، از جمله روشهای یادگیری ماشین هستند که میتوان گفت بین یادگیری باناظر و یادگیری بدون ناظر قرار میگیرند. در این پروژه این دو شرکت سعی دارند شبکهای یکپارچه از فناوریهای بر پایه هوش مصنوعی ایجاد کنند که در آن مولکولهای دارو در برابر مخازن پروتئینهای بدن انسان قرار بگیرد تا اثرات فارماکولوژیک دارو را تعیین کنند.

هوش مصنوعی در صنعت داروسازی کاربردهای بسیار زیادی دارد. ۱- معاملات سریعتر و خدمات بهتر به مشتریان: در حال حاضر، در بازارهای مدرن، حفظ رضایت مشتری بسیار دشوارتر است، زیرا مصرفکنندگان انتظار دارند با توجه به شتاب سریع تراکنشهای الکترونیکی، تجارت سریعتر انجام شود. در ادامه به تعریف انواع روشهای یادگیری ماشین پرداخته شده است. او در زمینه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق فعالیت میکند. احتمالا به لطف فیلمها و سریالهای هالیوودی در ابتدا با شنیدن این کلمه به یاد رباتهای انساننمایی که سعی دارند دنیا را اشغال کنند بیفتید، اما واقعیت چیز دیگری ست. در حال حاضر شرکتهای دیگری مثل Sanofi و GSK در تلاشاند مسیر تحقیق و توسعه خود را با استفاده از فناوری هوش مصنوعی بهینه کنند. روشهای نظارت شده: در روش یادگیری نظارت شده، ورودی و خروجی الگوریتم از ابتدا مشخص است. جعل کردن این نوع امضاء آسان است و بررسی صحت آن دشوار است، زیرا هیچ قالب یا فرم استانداردی برای ایجاد یک امضای کتبی وجود ندارد؛ اما پشتوانه پیچیده فناوری امضای دیجیتال تضمین میکند که در صورت تلاش یک شخص غیرمجاز برای ایجاد هرگونه تغییر در مدارک، آن شخص بهراحتی قابل شناسایی خواهد بود و این خود یکی از مهمترین مواردی است که اهمیت استفاده از امضای دیجیتال را مشخص میکند.

این قرارداد یک گام بسیار مهم برای صنعت داروسازی بود که تا چندی پیش چندان این فناوریها را مورد استفاده قرار نمیداد و نوارتیس با این کار تا حدی از سایر رقبای خود در این زمینه جلو زد . همچنین برای به حداقل رساندن خطر دستکاری اسناد توسط کلاهبرداران، کسبوکارها باید بتوانند تأیید نمایند که این اسناد، دادهها و ارتباطات مهم تجاری، ایمن و قابل اعتمادند یا خیر. در واقع، مدیریت و ردیابی اسناد با تلاش و زمان کمتر آسانتر میشود. ۲- خطاهای کمتر نسبت به سیستمهای مبتنی بر کاغذ: وقتی صحبت از قراردادها میشود، جایی برای اشتباه وجود ندارد. شرکت بایر به همراه شرکت Cyclica که یک شرکت بیوتکنولوژی است که با ترکیب بیوفیزیک و هوش مصنوعی در زمینه کشف و طراحی داروها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر فعالیت میکند، پروژهای را تحت عنوان Ligand Express آغاز کرده است. ربات وکتور یک ربات تعاملی، خانگی و هوشمند است که هم برای کمک کردن در به انجام رساندن کارهای خانه کاربرد دارد و هم برای پر کردن اوقات فراغت و سرگرم شدن. برای اینکه ببینید گوشی شما با این ربات سازگار است یا خیر، از وبسایت شرکت انکی این موضوع را بررسی نمایید.

روشهای یادگیری تقویتی: در یادگیری تقویتی، «عامل هوشمند» (Intelligent Agent) با انجام اقداماتی در محیط و دیدن نتایج آنها، با محیط خود ارتباط برقرار میکند. همچنین با استفاده از تکنولوژیها و الگوریتمهایی مثل Machine Learning برای شناسایی و آنالیز خصوصیات داروها و شباهتهای آنها، می توان پروسه تحقیق و توسعه دارو را باکیفیت و سرعت بیشتر انجام داد. «یادگیری ماشین» (Machine Learning | ML) از روشهای «هوش مصنوعی» (Artificial Intelligence | AI) است که به سیستم توانایی یادگیری خودکار و بدون برنامهریزی صریح را میدهد. این موضوع نهتنها شما را به عنوان یک شریک سودمند معرفی میکند، بلکه نشان میدهد شما به برنامهریزی آنها احترام میگذارید. هوش مصنوعی یک خروجی بصری از نحوه تعامل دارو با پروتئینها ایجاد میکند و با درک چگونگی این تداخل بین مولکول دارو و تمام پروتئینهای بدن، عوارض جانبی را درک کرده و بهترین راه حل برای طراحی دارو را نشان میدهد. در مطالعهای که موسسه MIT آمریکا انجام داده است نتایج نشان میدهند که تنها حدود 14% از داروها در کارآزمایی بالینی موفق عمل میکنند. به عبارت دیگر، هدف در ماشین لرنینگ ساخت ماشینهای هوشمندی است که با استفاده از مجموعهای از دادهها و تجربیات، به یادگیری بپردازند.

هوش مصنوعی از سال 1970 میلادی در زمینههای سلامت به کار گرفته شد. شرکت نوارتیس و شرکت مایکروسافت قراردادی 5 ساله برای استفاده از هوش مصنوعی در صنعت داروسازی و حوزهی سلامت امضا کردهاند. در واقع، امضای دیجیتال روشی را که افراد با جعل هویت دستنویس یک فرد ناشناس مرتکب کلاهبرداری میشوند، از بین میبرد. متأسفانه سیستمهای مبتنی بر کاغذ اغلب مستعد اشتباهات تایپی یا امضای اشتباه هستند که مدیریت قرارداد را به دردسر میاندازند؛ اما پیادهسازی اتوماسیون قرارداد یا فرم با امضای دیجیتال میتواند فرکانس خطاها را بهشدت کاهش دهد و این مورد یکی از مواردی است که اهمیت استفاده از امضای دیجیتال را مطرح میکند. این تکنولوژی پیشرفته با داشتن الگوریتمهای از پیش تعیین شده و دیتاهای وسیع خود میتواند کاربردهای جدیدی برای داروهای موجود در بازار شناسایی کند که از این طریق باعث کاهش هزینههای هنگفت تولید دارو و فرایندهای بعدی آن میشود. این ربات کوچک و دوستداشتنی میتواند به صورت دقیق مسیریابی کند و در این زمینه کاملاً مستقل است. به علاوه، میتواند به سؤالات شما پاسخ دهد، زمان صبحانه، ناهار و شام را به شما یادآوری کند و . ربات وکتور به خاطر کنجکاو بودن و خلاق بودن، پاسخ بسیاری از سؤالات را میداند.

روشهای نظارت نشده: الگوریتمهای یادگیری ماشین نظارت نشده هنگامی استفاده میشوند که در دادههای مورد استفاده جهت آموزش ماشین، ورودی و خروجی سیستم از ابتدا مشخص نباشند. مطالعات بالینی شرکتها معمولا به این صورت است که عده ای از افراد داوطلب انتخاب میشوند و آنها موظفاند طبق دستورالعملهایی که به آنها گفته میشود دارو یا دارونما را مصرف کنند. اگر بخواهیم ضرورت و اهمیت استفاده از امضای دیجیتال را مورد بررسی قرار دهیم، یادآوری این نکته حائز اهمیت است که قراردادها و تراکنشهایی که زمانی بر روی کاغذ امضا میشدند و به صورت فیزیکی نیز تحویل داده میشدند، اکنون با اسناد و گردشهای کاری دیجیتالی جایگزین شدهاند، زیرا کسبوکارهای بیشتری به صورت آنلاین انجام میشوند. ۹- مشخص بودن مسیرهای حسابرسی: اسنادی را که به صورت دیجیتالی امضا شدهاند، میتوان تا صاحب اصلی آنها ردیابی کرد. این امضاء دارای رسمیت قانونی است، زیرا اسناد امضاشده دیجیتالی را میتوان برای رسیدگی در دادگاه ارائه کرد، تا شواهد و پشتیبانی برای تحقیقات بیشتر فراهم شود. امروزه، ماشین لرنینگ در اکثر صنایع و کسب و کارها مورد استفاده قرار میگیرد و تصمیمات بسیار تاثیرگذار دنیای امروز بر اساس پردازشهای انجام شده روی دادهها و نتایج حاصل از آنها اتخاذ میشود.

۱۱- اعتبار آینده: امضای دیجیتال هنوز برای آینده قابل پیشبینی معتبر است و لذا در آینده نیز اعتبار دارد و این موضوع، بر اهمیت استفاده از امضای دیجیتال میافزاید. نگرانیهایی را در مورد امنیت سایبری ایجاد کرده است و البته تکنیکهای زیادی نیز برای کاهش تهدیدات سایبری استفاده میشود. این امر بهویژه برای ایجاد شفافیت کسبوکارها مفید است. در این مقاله به بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در داروسازی و چشم اندازهای آن میپردازیم. استفاده از امضای دیجیتال در دنیای تکنولوژی و ارتباطات امروزی، تاحدودی امنیت کسبوکارهای آنلاین را بهبود بخشیده است و بهنوعی جایگزین روشهای سنتی امضاء و احراز هویت شده است. امضای دیجیتال روشی مدرن برای شناسایی و احراز هویت افراد، اسناد و پیامهاست. به یاد داشته باشید، اسناد یا اوراق امضا شده دیجیتالی برای سالهای طولانی معتبر هستند، حتی اگر فناوری پیشرفت کرده باشد. علم وصنعت داروسازی هم از این سرک کشیدنها بی بهره نمانده و فناوریهای هوش مصنوعی به خصوص در سالهای اخیر نقش پررنگی در پیشرفت این صنعت داشته و روز به روز هم زمینه پیشرفت و نوآوریهای جدید را فراهم میکند.

در واقع، هدف اصلی در این علم این است که به ماشین این اجازه داده شود که بدون دخالت و کمک انسان، به طور اتوماتیک یادگیری داشته باشد و بتواند اقدامات خود را مطابق با آن تنظیم کند. ربات تعاملی وکتور که از هوش مصنوعی (AI) و الگوریتمهای پیشرفته علم رباتیک بهرهمند شده، در حکم یک انسان است زیرا هم میبیند، هم میشنود و هم لمس میکند! ما در عصر دیجیتال زندگی میکنیم، بنابراین، قرارداد بسیاری از کسبوکارهایمان به صورت آنلاین از طریق تلفنهای همراه شخصی منعقد و امضاء میشود. صرفهجویی نماید، چراکه شما میتوانید این کار را از طریق تلفن هوشمند یا تبلت خود انجام دهید. در میان این تکنیکها، استفاده از امضای دیجیتال، بهترین راهی است که افراد را از انجام کسبوکارهای آنلاین، مطمئن میکند، چراکه به عنوان مثال، اگر بخواهیم اطمینان حاصل کنیم که آیا دادهای از مالک واقعی آن منشأ گرفته است، از امضای دیجیتال باید استفاده نماییم. به عبارتی، استفاده از امضای دیجیتال یک مسیر حسابرسی را فراهم میکند و تأیید میکند که امضا به هیچ وجه در طول فرایند تراکنش تغییر نکرده است. ۵- جذب و حفظ مشتری: یکی دیگر از مواردی که اهمیت استفاده از امضای دیجیتال را مطرح میکند، احساس امنیت مشتری با دیدن امضای دیجیتال در یک کسبوکار است که در نتیجه شهرت و ارزش آن کسبوکار، افزایش مییابد.

از جمله مباحث مورد بررسی در فیلم آموزش یادگیری ماشین میتوان به کلیات و مفاهیم پایه در یادگیری ماشین، بررسی روشهای کلاسیک یادگیری ماشین، یادگیری تقویتی و دیگر موارد اشاره کرد. وکتور یک سیستم نرمافزاری مدام در حال آپدیت شدن دارد و از طریق سرویس ابری به شبکه وایفای وصل است بنابراین همیشه دارد چیزهای جدید یاد میگیرد و مهارتهای تازه و بروز را میآموزد. همچنین در منابع و زمان صرف شده صرفهجویی کنند و از این طریق ریسک سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه را بسیار پایین بیاورند. فرآیند یادگیری با دادههایی به عنوان ورودی آغاز میشود، تا ماشین با بهرهگیری از آنها به الگوهای پنهان موجود در آن مجموعه داده دست پیدا کند و بر اساس کشف الگوهای پنهان و بینش حاصل شده، تصمیمات بهتری بگیرد. پلتفرمهایی مبتنی بر هوشمصنوعی ساخته شدهاند که به شرکتهای داروسازی این امکان را میدهند تا ابتدا افراد دارای شرایط لازم را برای مطالعات بالینی داروی خود انتخاب کنند و همچنین از طریق اپلیکیشنهایی که بر روی تلفنهای همراه افراد حاضر در آزمایش نصب میشود بتوانند میزان رعایت پروتکلهای مصرف دارو توسط شرکتکنندها را ارزیابی کنند و از این طریق میزان خطا در نتایج را تا حد بسیار زیادی کاهش دهند.