ستاره شناسان کوچکترین و کم نورترین کهکشان ممکن را در تاریخ کشف کردند

ستاره شناسان دانشگاه ویکتوریا در کانادا و دانشگاه ییل در آمریکا شاید کوچکترین کهکشان تاریخ را کشف کرده اند. این کهکشان که UMa3/U1 نام دارد، تقریباً در فاصله ای است 30 هزار سال نوری در منظومه شمسی قرار دارد و فقط شامل 60 ستاره قابل رویت. دانشمندان بر این باورند که UMa3/U1 تاریک ترین کهکشان است.

طبق پیش نویس مقاله محققان، جرم کهکشان کشف شده که با نام دب بزرگ III/Unions 1 یا UMa3/U1 شناخته می شود، تنها … 16 بار فقط جرم و اندازه خورشید 10 سال نوری او هست. معمولاً کهکشان‌های کوچکی که به دور کهکشان راه شیری می‌چرخند، بر اساس صورت فلکی که در آن قرار دارند نامگذاری می‌شوند، در این مورد دب اکبر در UMa3/U1 مشاهده شد.

کوچکترین و تاریک ترین کهکشان ها

اگر UMa3/U1 کوچکترین کهکشان باشد، می تواند کلید پاسخگویی به سوالات بزرگ در مورد چگونگی شکل گیری کهکشان راه شیری باشد. بر اساس مدل‌ها و نظریه‌های کیهان‌شناسی، تشکیل کهکشان‌ها فرآیندی سلسله مراتبی است که با ادغام هاله‌های ماده تاریک حاوی کهکشان‌های کوچک آغاز می‌شود و به تشکیل کهکشان‌های بزرگ‌تر منجر می‌شود. بر اساس این نظریه، صدها کهکشان کوچک دیگر در اطراف راه شیری باید با هم ادغام شده و یک کهکشان بزرگتر را تشکیل دهند.

محققان همچنین می گویند که کهکشان UMa3/U1 ممکن است پر از ماده تاریک باشد. زیرا چنین کهکشانی بدون ستاره باید نیروی گرانشی لازم برای نگه داشتن این ستاره ها را ایجاد کند. تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داد که اگر چنین ماده تاریکی وجود داشته باشد، جرم آن باید حدودا باشد یک میلیارد برابر خورشید این عدد به این معنی است که UMa3/U1 یکی از بالاترین نسبت های ماده تاریک به ماده مرئی را دارد.

  هوش مصنوعی بشریت را نابود خواهد کرد

محققان می گویند که UMa3/U1 به ​​دلیل درخشندگی بسیار کم قبلاً کشف نشده بود. این کشف ممکن است درک ما از تشکیل کهکشان و شاید حتی تعریف “کهکشان” را تغییر دهد.

منبع: https://digiato.com/astronomy/astronomers-have-found-what-may-be-the-smallest-galaxy-ever