سیارات اطراف خورشید گرفتگی کامل

وقتی ماه جلوی خورشید را می گیرد چه شگفتی هایی ظاهر می شود؟ برای بسیاری از ناظران مشتاق خورشید گرفتگی کامل روز دوشنبه، آسمان تاریک شامل تاج مورد انتظار و دو سیاره (شاید شگفت انگیز) بود: زهره و مشتری.

امروز در تصویر ناسا چه می بینیم؟

معمولاً در روزهای اخیر، زهره فقط در صبح زمانی که خورشید و مشتری در زیر افق هستند قابل مشاهده است. در حالی که مشتری فقط در غروب قابل مشاهده است.

انسداد کامل

با این حال، روز دوشنبه، برای رصدگرانی که در موقعیت مناسبی قرار داشتند، هر دو سیاره در طول روز به راحتی قابل مشاهده بودند، درست در راستای یک خورشید گرفتگی کامل.

این عکس بعد از ظهر دوشنبه از کوه نبو، آرکانزاس، ایالات متحده، در کنار گروهی از تماشاگران کنجکاو و یک درخت زیبا گرفته شده است.

منبع: https://digiato.com/astronomy/planets-around-a-total-eclipse-apod

  آمازون در حال توسعه بزرگترین سیستم هوش مصنوعی متن به گفتار در جهان است