ماشین رویایی هوش مصنوعی معرفی شد. ایجاد ویدیو با دستورات متنی (تماشا کنید)

این مدل که رقیبی جدی برای سورا خواهد بود، می تواند بر اساس توضیحات متنی ساده، ویدئوهای باکیفیت تولید کند.

هوش مصنوعی ماشین پس از رویا معرفی شد. ساخت فیلم با دستورات متنی (تماشا) اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.

منبع: https://digiato.com/artificial-intelligence/luma-ai-debuts-dream-machine-for-realistic-video-generation

  ChatGPT را با این بسته آموزشی هوش مصنوعی ۲۵ دلاری بیاموزید