گرگ و میش عجیب بر فراز نروژ

هالووین بود و آسمان موجودی عجیب به نظر می رسید. عکاس نجومی نمی دانست این موجود چگونه است، اما شما می توانید پیشنهاد خود را برای ما ارسال کنید.

امروز در تصویر ناسا چه می بینیم؟

چه چیزی این روح عجیب را ایجاد کرد که یکی از بهترین نمایشگرهای شفق قطبی در سال 2013 بود؟ این شفق های قطبی زیبا دارای جزئیات فوق العاده ای هستند. در این تصویر، رنگ های درخشان سبز و بنفش شفق شمالی به دلیل برهم کنش شدید اکسیژن و نیتروژن در جو با جریان الکترون های ورودی ایجاد شده است.

درختان توس در ترومسو، نروژ نیز یک پس زمینه عالی ایجاد می کنند. شفق های قطبی جدید اغلب توسط طوفان های ژئومغناطیسی جدید ایجاد می شوند.

منبع: https://digiato.com/astronomy/creature-aurora-over-norway-apod

  هلیکوپتر Ingenuity ناسا در مریخ ساکت شد