حل معمای “مغز دوم” بدن

در کنار نورون‌های سیستم عصبی روده‌ای، سلول‌های گلیال نادیده گرفته شده‌اند، که نقش کلیدی در هضم غذا و بیماری‌هایی دارند که دانشمندان تازه شروع به درک آن‌ها کرده‌اند.

منبع: https://www.wired.com/story/gut-second-brain-health-glial-cells-digestion-disease-pain/

  سهام متا در سال جاری 178 درصد افزایش یافته است