ایده ای بحث برانگیز که به دنبال تطبیق نظریه گرانش اینشتین با مکانیک کوانتومی است.

در دو مقاله منتشر شده به طور همزمان توسط دانشگاه کالج لندن (UCL)، فیزیکدانان ممکن است در نهایت نظریه ای را ایجاد کرده باشند که می تواند نظریه گرانش اینشتین را با دنیای عجیب مکانیک کوانتومی ادغام کند. اگر این نظریه درست باشد، می‌تواند یکی از پیچیده‌ترین مشکلات قرن‌های گذشته در رابطه با درک ما از عملکرد جهان و ماهیت ماده را حل کند.

اساس فیزیک مدرن بر دو نظریه اساسی استوار است: نظریه کوانتوم و نظریه نسبیت عام اینشتینn. نظریه کوانتومی رفتار کوچکترین ذرات جهان را مطالعه می کند. از سوی دیگر، نسبیت عام گرانش را از طریق انحنای فضازمان توضیح می دهد. با این حال، بیش از یک قرن است که این دو نظریه با هم تضاد دارند و راه حلی برای آشتی دادن آنها پیدا نشده است. بسیاری از دانشمندان همچنین معتقدند که نظریه گرانش انیشتین باید اصلاح یا «کوانتیزه شود» تا با چارچوب نظریه کوانتومی سازگار شود.

اکنون بر اساس دو مقاله منتشر شده در Physical Review جاناتان اوپنهایم از دپارتمان فیزیک و ستاره شناسی دانشگاه کالیفرنیا، معتقد است که این ایده که نظریه کوانتومی بر فضا-زمان حاکم است ممکن است دقیق نباشد. این فیزیکدان در مقاله خود یک رویکرد جایگزین را پیشنهاد می کند. دیدگاه رادیکال اوپنهایم این است که فضازمان مقوله ای است که باید در فیزیک کلاسیک توضیح داده شود و اصلاً کوانتومی نیست. در نتیجه، او در اجماع این دو نظریه کاملاً تردید دارد.

جاناتان اوپنهایم و نظریه “گرانش کلاسیک پس کوانتومی”

فیزیک

پروفسور اوپنهایم می گوید:

نظریه کوانتومی و نظریه نسبیت عام اینشتین از نظر ریاضی ناسازگار هستند، بنابراین مهم است که بدانیم چگونه این تناقض را حل کنیم. نظریه فضا-زمان “آن را نمی توان کمیت کرد.”

“نظریه پس کوانتومی گرانش کلاسیک” به جای اصلاح فضازمان، نظریه کوانتومی را مورد هدف قرار می دهد. این نظریه نوسانات غیرمنتظره در فضا-زمان را مطالعه می کند و نظریه کوانتومی را مورد انتقاد قرار می دهد. بر اساس نظریات محققان، اگر فضازمان ماهیت کوانتومی نداشته باشد، در عوض، نوسانات تصادفی در انحنای فضازمان باید دارای علامت مشخصی باشد که بتوان آن را به صورت تجربی اندازه‌گیری کرد.

  فیلم Killer Pool ساخته جیسون بلوم و جیمز وان

بخش دوم در واقع به بررسی تجربی این نظریه پرداخته است. این تحقیق توسط دانشجویان سابق دکترای پروفسور اوپنهایم نوشته شده است. در این مطالعه، محققان برای پاسخ به این سوال که آیا وزن در طول زمان نوسان می کند، جرم بسیار دقیقی را اندازه گیری کردند.

منبع: https://digiato.com/interdisciplinary/new-theory-may-finally-unite-einsteins-gravity-with-the-quantum-world