برداشت ماه بر فراز توسکانی

ماه کامل در ماه سپتامبر برای مردم نیمکره شمالی “ماه برداشت” بود.

امروز در تصویر ناسا چه می بینیم؟

این عکس در 28 سپتامبر در توسکانی ایتالیا گرفته شده است. ماه درو از پشت درختان سرو که در بالای تپه جمع شده اند طلوع می کند و رنگ های گرم غروب خورشید را منعکس می کند.

ماه برداشت نام سنتی و رایج ماه کامل در نزدیکی اعتدال پاییزی و همچنین نام جشن، داستان و آهنگ است. این نام از سنت و اساطیر گرفته شده است. با نزدیک شدن به پایان فصل رشد و کاهش ساعات روز، کشاورزان محصولات خود را زیر نور ماه کامل که از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب می درخشد، برداشت می کردند.

ماه برداشت امسال هم ابر ماه بود. ابرماه نام رایج ماه کامل در حضیض است. این چهارمین و آخرین ابرماه سال 2023 بود.

منبع: https://digiato.com/astronomy/a-harvest-moon-over-tuscany-apod

  برای سلامت قلب شما حتی خوابیدن بهتر از نشستن است