بزها می توانند با صدای خود بفهمند که آیا فردی خوشحال است یا استرس دارد

بر اساس تحقیقات عجیب و جالبی که پروفسور آلن مک الیگوت، کارشناس رفتار حیوانات در دانشگاه سیتی هنگ کنگ (CityUHK) انجام داده است، بزها می توانند صدای افراد شاد و عصبانی را تشخیص دهند!

بر اساس این تحقیقات، بزها ممکن است به دلیل ارتباط طولانی با انسان به سیگنال های صوتی ما حساس شده باشند. به گفته دانشمندان، وقتی صدای انسان از شادی به عصبانیت تغییر می کند، بزها مدت بیشتری به منبع صدا نگاه می کنند.

پروفسور مک الیگوت می گوید:

“این مطالعه اولین شواهدی را ارائه می دهد که بزها می توانند سیگنال های بیان شده در صدای انسان را تشخیص دهند. همچنین نشان می دهد که حیوانات به نشانه های عاطفی انسان حساس هستند.”

هدف دانشمندان از انجام این مطالعه تکمیل تحقیقات قبلی بود. تحقیقات قبلی نشان داده است که بزها می توانند عبارات عاطفی انسان را درک کنند و حیوانات همراه، مانند سگ و ،، تنها حیواناتی نیستند که سیگنال های مختلف چهره انسان را درک می کنند.

مک الیگوت و تیمش همچنین نشان دادند که بزها صداهای خود را با اطلاعاتی در مورد هویت شخصی و تجربیات عاطفی که داشته اند رمزگذاری می کنند.

تشخیص صدای انسان توسط بزها

در این آزمایش، بزها به یک سری صداهای ضبط شده گوش دادند که یکی از آنها به عنوان شادی و دیگری به عنوان خشم بیان می شد. سپس پخش صداها از فاز مثبت به فاز منفی (یا برعکس) تغییر یافت.

نتایج این آزمایش نشان می دهد که 75 درصد از بزهایی که پس از تغییر صدا به بلندگو نگاه کردند، مدت طولانی تری این کار را انجام دادند و این نشان می دهد که آنها تغییر زیر و بمی صدای در حال پخش را درک کرده اند. البته این مشکل در همه بزها مشاهده نشده است و به گفته دانشمندان، تفاوت توانایی های شناختی در بزها در این زمینه نقش دارد.

  The best laptop docking stations in 2024

علاوه بر این، هنگامی که بزها در معرض تغییرات صدا قرار می گیرند، هیچ تغییر فیزیولوژیکی قابل توجهی مانند افزایش ضربان قلب مشاهده نمی شود.

منبع: https://digiato.com/interdisciplinary/goats-happy-angry-voice