تلسکوپ گایا نیم میلیون ستاره جدید و 15000 سیارک را کشف کرد

تلسکوپ فضایی آژانس فضایی اروپا (ESA) گایا (گایااو در آخرین تحقیقات خود توانست نیم میلیون ستاره، نزدیک به 400 اختروش را از عدسی گرانشی و محل حدود 156000 سیارک عجیب در جرمی نزدیک زمین شناسایی کند.

گایا از دسامبر 2013 در فضا بوده و در منطقه ای به نام L2 (همان منطقه ای که تلسکوپ فضایی جیمز وب در آن قرار دارد) قرار دارد و داده ها را به زمین ارسال می کند. محقق گایا، الکسی مینتز، در بیانیه ای از ESA در مورد ماموریت جدید توضیح می دهد:

با داده‌های جدید، می‌توانیم ساختار خوشه، نحوه توزیع ستارگان آن، نحوه حرکت آنها و موارد دیگر را مطالعه کنیم و یک نقشه کامل و در مقیاس بزرگ از امگا قنطورس (یک خوشه ستاره‌ای کروی) ایجاد کنیم.

مشاهدات تلسکوپ فضایی گایا

بخشی از کهکشان راه شیری که در آن نقاط نشان دهنده ستاره های کشف شده توسط گایا هستند

نیم میلیون ستاره ای که اخیراً توسط گایا کشف شده اند، تنها تعدادی از 1.8 میلیون ستاره شمالی هستند که در این تحقیق مشاهده شده اند. ستارگان امگا قنطورس، بزرگترین خوشه کروی قابل مشاهده از زمین، گروهی از ستارگان هستند که حدود 150 سال نوری وسعت دارند و 17000 سال نوری از زمین فاصله دارند.

نکته قابل توجه دیگر این است که ستارگانی که به تازگی دیده شده اند کم نورتر از ستاره های معمولی (حدود 15 برابر) هستند که تاکنون کشف شده اند.

گایا همچنین بیش از 380 اختروش را مشاهده کرده است که بر گرانش در فضا تأثیر می گذارد. عدسی‌های گرانشی اجرامی هستند که نور را از دوردست‌های کیهان منعکس می‌کنند و به اخترشناسان اجازه می‌دهند تا در اعماق فضا کاوش کنند و سرنخ‌هایی درباره کهکشان‌های باستانی و ماهیت ماده تاریک به دست آورند.

  نیروی هوایی آمریکا چند بمب افکن دارد؟

به طور کلی، رصد خوشه‌هایی مانند امگا قنطورس می‌تواند داده‌های مفید مختلفی مانند چگونگی پیری ستارگان و چگونگی تکامل کهکشان‌ها به دست دهد. بر اساس گزارش آژانس فضایی اروپا، چهارمین انتشار داده گایا شامل رصد هشت منطقه دیگر از فضا پر از ستارگان پرجمعیت خواهد بود و بعید است تا سال 2026 منتشر شود.

منبع: https://digiato.com/astronomy/gaia-mission-discovers-half-a-million-new-stars