حفره لایه اوزون بر فراز قطب جنوب به اندازه برزیل سه برابر شده است

حفره لایه اوزون بر فراز قطب جنوب به سه برابر برزیل بزرگ شده است. این یکی از بزرگترین سوراخ های لایه ازن در تاریخ است. اما نیازی به نگرانی نیست. اندازه سوراخ لزوماً به معنای هشدار نیست.

گرم شدن کره زمین باعث شده است که یخ های قطب جنوب هر سال آب شوند و ضخامت آن کاهش یابد. همچنین نشان داده شده است که این اثر بر لایه اوزون تأثیر می گذارد. لایه اوزون در حال نازک شدن است. سوراخ ایجاد شده در این لایه در بالای قطب جنوب نیز در حال گسترش است. دانشمندان می گویند که رشد آن در سال گذشته بسیار بیشتر از سال های گذشته بوده است.

مشاهدات انجام شده با استفاده از ماهوارهCopernicus Sentinel-5P» آژانس فضایی اروپا (ESA) توضیح می دهد که این حفره در 16 سپتامبر 2023 مساحتی حدودا دارد. 26 میلیون کیلومتر مربع تبدیل آن به یکی از بزرگترین سوراخ های لایه ازن در تاریخ. البته جالب است بدانید که رکورد بزرگترین حفره در سال 2000 به وقوع پیوست که حفره ای به این اندازه 28.4 میلیون کیلومتر مربع در لایه اوزون مشاهده شده است.

ازن یک گاز طبیعی است و لایه ای از آن در استراتوسفر وجود دارد که از ما در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید محافظت می کند. در سال 1985، سوراخی در بالای قطب جنوب در این لایه کشف شد. چندین سال بعد، دانشمندان دریافتند که این دهانه به دلیل استفاده انسان از مواد مخرب ایجاد شده است. از آن زمان استفاده از موادی مانند کربن ممنوع شد و اندازه این حفره تحت نظارت قرار گرفت.

لایه اوزون

این حفره به صورت فصلی رشد می کند و گاهی کوچک می شود یا به عبارتی کوچک می شود. با توجه به تغییرات دما و شرایط باد در استراتوسفر، این حفره در اواسط سپتامبر تا اواسط اکتبر به حداکثر مقدار خود می رسد.

  نگاهی به قیمت خودرو در آذر 1402 هجری قمری + جدول

دانشمندان آژانس فضایی اروپا یکی از دلایل رشد بیش از حد این دهانه در سال جاری را فوران آتشفشانی می دانند.هونگا تونگادر ژانویه سال گذشته مقادیر زیادی بخار آب وارد جو زمین شد. بخار آب می تواند منجر به تشکیل بیش از حد ابرهای استراتوسفر قطبی شود که در آن ذرات به سمت بالا فراخوانی می شوند.CFCمی تواند برهمکنش داشته باشد و تخریب لایه اوزون را تشدید کند.

اما جای نگرانی نیست زیرا دانشمندان بر این باورند که این حفره به مرور زمان با کاهش استفاده از مواد مخرب لایه لایه لایه اوزون کوچک می شود. آژانس فضایی اروپا این حفره را ادعا کرده است سال 2050 به حالت اولیه خود بازخواهد گشت، اما گرمایش جهانی هنوز یک مسئله مهم برای سیاره زمین است.

منبع: https://digiato.com/astronomy/the-ozone-hole-above-antarctica-has-grown-to-three-times-the-size-of-brazil