در توسعه ابر هوش مصنوعی نباید عجله کرد

ویتالیک بوترین، خالق اتریوم، نسبت به عجله به سمت ابر هوش مصنوعی هشدار داده و چنین رویکردهایی را “بسیار خطرناک” توصیف کرده است.

خالق اتریوم می گوید ما باید از دنیایی دوری کنیم که «در آن بیشتر افکار بشر توسط چند سرور مرکزی که توسط چند نفر کنترل می شوند هدایت می شود.»

ویتالیک بوترین، مغز متفکر اتریوم، خواستار رویکرد محتاطانه تری برای تحقیقات هوش مصنوعی شده و دیوانگی فعلی را “بسیار خطرناک” توصیف کرده است.

او این اظهارات را در پاسخ به انتقاد رایان سلکیس، مدیر عامل شرکت اطلاعات رمزنگاری مساری، از OpenAI بیان کرد.

خالق اتریوم نسبت به رویکرد شتابان هوش مصنوعی هشدار داده است

ویتالیک بوترین، خالق اتریوم، می گوید که هوش مصنوعی بسیار خطرناک است و ما نباید برای توسعه آن عجله کنیم. وی همچنین افزود: برای افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند باید محدودیت هایی در نظر گرفته شود.

ابر هوش مصنوعی شکلی نظری از هوش مصنوعی است که تقریباً در همه زمینه ها بر هوش انسانی برتری دارد. در حالی که بسیاری هوش عمومی مصنوعی (AGI) را به عنوان تحقق نهایی پتانسیل کامل این فناوری نوظهور می دانند، مدل های فوق هوشمند این فناوری بر آینده تسلط دارند. در حالی که سیستم های پیشرفته هوش مصنوعی امروزی هنوز به این آستانه نرسیده اند، می تواند نگرانی هایی را ایجاد کند.

ویتالیک بوترین بر اهمیت یک اکوسیستم هوش مصنوعی متنوع تاکید کرد که در آن موضوع ارزشمندی مانند هوش مصنوعی در انحصار تعداد کمی از افراد نیست. در نهایت باید دید آینده هوش مصنوعی به کدام سمت خواهد رفت.

  هیبانک آغاز فعالیت جدید بانکی ما خواهد بود

منبع: https://digiato.com/artificial-intelligence/ethereum-vitalik-buterin-ai-agi-superintelligent-open-development