رصدخانه فضایی مادون قرمز پرتاب شد

در 17 نوامبر 1995 رصدخانه فضایی مادون قرمز این موشک توسط موشک آریان 44 پی از فرودگاه فضایی اروپا پرتاب شد.

برای کاوش در جهان سرد و پنهان، رصدخانه فضایی مادون قرمز (ISO) حساس ترین ماهواره فروسرخ است که تاکنون به فضا پرتاب شده است. این تلسکوپ مطالعات مهمی در مورد مناطق گرد و غباری در کیهان انجام داده است. جایی که تلسکوپ های نور مرئی نمی توانند چیزی را ببینند.

رصدخانه مادون قرمز

رصدخانه مادون قرمز شامل چهار ابزار تصویربرداری، نورسنجی از 2.5 تا 240 میکرومتر و طیف‌سنجی از 2.5 تا 196.8 میکرومتر بود.

انبوهی از داده های جمع آوری شده توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) همچنان نتایج علمی مهمی را تولید می کند.

نتایج اکتشافات رصدخانه مادون قرمز

این رصدخانه فضایی به طور متوسط ​​در هر مدار 45 رصد انجام می داد.

حجم عظیمی از داده های علمی تولید شده توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) تا سال 2006 در معرض فعالیت های بایگانی گسترده بود. مجموعه کامل داده ها از سال 1998 در دسترس جامعه علمی قرار گرفته است و اکتشافات زیادی انجام شده است، و شاید بیشتر به بیا.

برخی از یافته های اکتشاف این رصدخانه به شرح زیر است:

  • ISO بخار آب را در مناطق ستاره‌زایی، منابع بسیار نزدیک به مرکز کهکشانی، جو سیارات منظومه شمسی و سحابی شکارچی شناسایی کرده است.
  • تشکیل سیاره در اطراف ستارگان پیر و در حال مرگ کشف شده است.
  • گاز هیدروژن فلوراید اولین بار در ابرهای گازی بین ستاره ای کشف شد.
  • تشخیص مراحل اولیه تشکیل ستاره با مشاهده هسته پیش ستاره L1689B مورد مطالعه قرار گرفت.
  • کشف مقادیر زیادی غبار کیهانی در فضای خالی بین کهکشان ها.
  • مشاهدات درخشان‌ترین جرم جهان، Arp 220، نشان داده است که منبع تابش مادون قرمز عظیم آن انفجاری از تشکیل ستاره است.
  • ISO چندین دیسک پیش سیاره ای را جستجو کرد و پیدا کرد. این حلقه ها قرص هایی از مواد اطراف ستارگان هستند و اولین مرحله در شکل گیری سیارات به حساب می آیند.
  • تعیین ترکیب شیمیایی اتمسفر سیارات منظومه شمسی
  چرا کمبود خواب می تواند احساس درد را در بدن ما افزایش دهد؟

منبع: https://digiato.com/astronomy/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8