محققان به کشف راز تشکیل اولین سلول های روی زمین نزدیک شده اند

تاکنون محققان تحقیقات مختلفی را برای کشف راز و داستان چگونگی تشکیل سلول ها در زمین انجام داده اند. اکنون محققان موسسه تحقیقاتی اسکریپس در کالیفرنیا با بررسی فرآیندی شیمیایی به نام فسفوریلاسیون، یک قدم به حل این معما نزدیک‌تر شده‌اند. این فرآیند ممکن است در توسعه سلول های اولیه به نام پروتوسل نقش داشته باشد.

بر اساس مقاله منتشر شده در مجله Chem، در فرآیند فسفوریلاسیون، گروه هایی از اتم ها مانند فسفر به مولکول اضافه شده و عملکرد آن بهبود می یابد. به نظر می رسد این فرآیند شیمیایی خیلی زودتر از آنچه قبلاً تصور می شد وجود داشته است. این فرآیند پروتوسل‌ها را به نسخه‌های پیشرفته‌تری از خود تبدیل کرد و مولکول‌هایی را ایجاد کرد که متنوع‌تر، پایدارتر و از نظر شیمیایی فعال‌تر بودند.

تشکیل اولین سلول های زمین با فرآیند فسفوریلاسیون

محققان بر این باورند که این پروتوسل‌ها در بیش از 3.5 میلیارد سال پیش از مهم‌ترین اجزای سازنده فرآیندهای بیوشیمیایی بوده و احتمالاً از چشمه‌های آب گرم زیر اقیانوس پدید آمده‌اند. به طور کلی، فرآیند فسفوریلاسیون در عملکردهای بیولوژیکی بدن بسیار مشهود است، بنابراین دانشمندان انتظار داشتند که این فرآیند نیز باید در مراحل اولیه تشکیل سلول های پیش ساز دخیل باشد.

محققان برای آزمایش فرضیه خود، شرایطی را در آزمایشگاه تکرار کردند که احتمالاً با روزهای اولیه زمین مطابقت دارد. آنها مواد شیمیایی مختلفی مانند اسیدهای چرب و گلیسرول را برای ایجاد مولکول های پیچیده تر ترکیب کردند.

با تغییرات دما و اسیدیته، محققان توانستند واکنش های شیمیایی مورد نیاز را ایجاد کنند و نشان دهند که حدود 4 میلیارد سال پیش، فرآیند فسفوریلاسیون ممکن است در تکامل پروتوسل ها فعال بوده باشد. البته بازآفرینی شرایط زمین در چند میلیارد سال پیش کار ساده ای نیست و هنوز باید تحقیقات مختلفی برای کشف داستان شکل گیری حیات روی زمین انجام شود.

  مواد شیمیایی در پلاستیک بیش از آنچه قبلا تصور می شد وجود دارد

منبع: https://digiato.com/interdisciplinary/how-the-first-cells-on-earth-formed