کشف جهان توسط ادوین هابل

اندازه کیهان چقدر است؟ این سؤال، در میان سؤالات دیگر، توسط دو ستاره شناس برجسته در سال 1920 مورد بحث قرار گرفت، که از آن زمان به عنوان «بحث بزرگ» در نجوم شناخته شد.

امروز در تصویر ناسا چه می بینیم؟

بسیاری از ستاره شناسان در آن زمان معتقد بودند که کهکشان راه شیری ما کل جهان است. اما بسیاری دیگر بر این باورند که کهکشان ما تنها یکی از آنهاست. در بحث بزرگ همه ادله دقیق بود ولی اتفاق نظر حاصل نشد. پاسخ سه سال بعد با کشف یک تغییر موضعی در سحابی آندرومدا پیدا شد. این یافته بر روی صفحه شیشه ای یافته اصلی نشان داده شده است که در این تصویر به صورت دیجیتالی بازسازی شده است.

ادوین هابل با مقایسه تصاویر متوجه شد که این نقطه متغیر است و در 6 اکتبر 1923 روی صفحه نوشت: VAR!! بهترین توضیح هابل این بود که این نقطه تصویر یک ستاره متغیر در فاصله بسیار زیاد است. بنابراین M31 در واقع “کهکشان” آندرومدا بود. کهکشانی شبیه کهکشان ما. این تصویر که 100 سال پیش به تصویر کشیده شده است، ممکن است زیبا نباشد، اما نقطه متحرک آن دریچه ای را باز کرد که از طریق آن بشریت برای اولین بار آگاهانه به جهان پهناور خیره شد.

منبع: https://digiato.com/astronomy/edwin-hubble-discovers-the-universe-apod

  رقابت X با یوتیوب؛ ویدیوهای طولانی به تلویزیون های هوشمند می رسند