SpaceX Starship، پایگاه ماه آینده و سایر تصاویر پروازهای فضایی از نوامبر

تصویری از مقاله با عنوان SpaceX Starship، پایگاه ماه آینده و سایر تصاویر پروازهای فضایی از نوامبر

عکس: ناسا

در 23 نوامبر، فضانوردان در ایستگاه فضایی بین‌المللی، که در مدار 418 کیلومتری زمین در حال گردش هستند، تصویری از آتشفشان خفته نمرود در ترکیه ثبت کردند. در داخل دهانه آن دریاچه نمروت قرار دارد، دریاچه ای آب شیرین که از چشمه های آب گرم تغذیه می شود. در پایین تصویر، دریاچه وان، بزرگترین دریاچه ترکیه که به خاطر آب های قلیایی اش شناخته می شود، برجسته است.

منبع: https://gizmodo.com/space-images-spacex-starship-asteroid-nasa-moon-base-1851049832

  بیپر می گوید اپل برخی از iMessages را مسدود می کند، اما یک راه حل وجود دارد