ابطال موافقت با پرداخت تسهیلات به صندوق های پژوهش و فناوری

مرجع عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم به لغو بخشی از آیین نامه اجرایی بودجه سال 1401 ه. در این بخش مبلغ 1500 میلیارد تومان به صندوق های پژوهش و فناوری اختصاص یافت. دیوان عدالت اداری پس از شکایت سازمان بازرسی کل کشور از هیات وزیران به دلیل تصویب این آیین نامه اجرایی این رای را صادر کرد.

بر اساس بند (ب) اول تبصره 16 قانون بودجه سال 1401، بانک مرکزی مکلف شد از طریق بانک های عامل و ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی مبلغ 5 هزار میلیارد تومان به شرکت های دانش بنیان و خلاق اختصاص دهد. . اما پس از تصویب بودجه، هیات وزیران در آیین نامه اجرایی این بند موافقت کرد که 1500 میلیارد تومان از این مبلغ برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به صندوق های پژوهش و فناوری با دوره بازپرداخت حداکثر 60 ماهه استفاده شود.

مرجع عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود که به امضای حکمعلی مظفری رئیس این نهاد رسیده است، اعلام کرد که این قسمت از بودجه سال 1401 صراحتاً مربوط به شرکت های دانش و خلاق است و دولت اجازه بخشی از آن را نداده است. این مبلغ به بودجه برای تحقیقات و فناوری پرداخت کند می شود.

دادگاه در رای نهایی خود اعلام کرد که مراجع قضایی و اداری می توانند با لغو قسمت مذکور این آیین نامه را ملاک عمل خود قرار دهند.

متن کامل رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

72 صندوق پژوهش و فناوری در کشور فعال هستند که بخش بزرگی از آنها دانش بنیان نیستند. اکنون به نظر می رسد که بر اساس این رای، صندوق های تحقیقاتی و فناوری غیر دانشگاهی باید کمک هایی را که بر اساس قانون بودجه 1401 دریافت کرده اند، برگردانند.

  مدیر عامل Stellantis با Waymo صحبت می کند، Rivian کارکنان خود را کاهش می دهد و نرم شدن خودروهای الکتریکی بزرگ ادامه دارد

منبع: https://digiato.com/iran-technology-news/decision-of-the-supreme-court-of-administrative-justice