امروز در فضا: تولد نیکلاوس کوپرنیک

19 فوریه 1473 زادروز نیکلاس کوپرنیک، ستاره شناس لهستانی است. او یکی از مهم ترین چهره های تاریخ علمی به دلیل نظریه هلیوسنتری است.

کوپرنیک در منطقه ای نیمه خودمختار و چند زبانه که از سال 1466 بخشی از پادشاهی لهستان بود به دنیا آمد و درگذشت.

از سال 1497 او یکی از کشیش های کلیسای جامع فارمین بود. او در سال 1517 نظریه کمی پول را در علم اقتصاد تدوین کرد و دو سال بعد یک اصل اقتصادی را تدوین کرد که بعدها قانون گرشام نام گرفت.

کوپرنیک به عنوان یک ریاضیدان و ستاره شناس فعال بود. مدل او از جهان در تضاد با مدل سنتی و ایده های باستانی است که زمین را مرکز جهان می دانستند. در این مدل خورشید به جای زمین در مرکز قرار می گرفت.

او احتمالاً مدل خود را مستقل از آریستارخوس ساموسی، ستاره شناس یونان باستان که حدود هجده قرن پیش از آن چنین مدلی را ارائه کرده بود، توسعه داد.

انتشار الگوی کوپرنیک در کتاب «درباره انقلاب‌های اجرام آسمانی»، اندکی پیش از مرگ او در سال 1543، رویداد مهمی در تاریخ علم بود که جرقه‌ای برای انقلاب کوپرنیک و آغاز ستاره‌شناسی مدرن شد.

نظریه کوپرنیک دارای هفت اصل کلی بود که در اینجا به سه مورد از مهمترین آنها اشاره می کنیم:

  • همه سیارات در مدارهایی به دور خورشید می چرخند.
  • حرکت روزانه خورشید در آسمان نتیجه چرخش زمین به دور محور خود در هر 24 ساعت است.
  • مرکز زمین مرکز جهان نیست، فقط مرکز جرم زمین و مدار ماه است.
  نحوه پشتیبان گیری از دایرکتوری لینوکس در یک دستگاه راه دور با rsync

منبع: https://digiato.com/astronomy/nicolaus-copernicus-was-born