اولین فضانورد کانادایی به فضا پرتاب شد

در 5 اکتبر 1984، شاتل فضایی چلنجر در ماموریت STS-41-G به فضا پرتاب شد. این اولین ماموریت شاتل با هفت خدمه شامل دو زن بود و اولین فضانورد کانادایی را حمل کرد. مارک جارنوی کانادایی متخصص حمل و نقل در این ماموریت بود.

STS-41-G سومین ماموریت شاتل بود که دوربین IMAX را برای مستندسازی پرواز حمل کرد. یکی دیگر از فعالیت های اصلی ماموریت، عملیات رادار تصویربرداری شاتل بود. دوربین دیگری به نام MAPS نیز آلودگی هوا را اندازه گیری کرد.

کانادایی

در طول این پرواز، فضانوردان حرکت فصلی انرژی از مناطق استوایی به مناطق قطبی را مورد مطالعه قرار دادند.

گارنو یک سری آزمایش تحت حمایت دولت کانادا به نام CANEX انجام داد که شامل علوم پزشکی، جو، آب و هوا، مواد و رباتیک می شد.

چلنجر در 13 اکتبر 1984 در ساعت 12:26 بعد از ظهر در مرکز فضایی کندی فرود آمد.

منبع: https://digiato.com/astronomy/sts-41-g-lunched

  مهمترین عنصر در استخدام کارمندان اپل چیست؟ تیم کوک پاسخ می دهد