تایید پیش بینی کپلر در مورد گذر زهره

در 6 دسامبر 1631، گذر زهره همانطور که برای اولین بار توسط کپلر پیش بینی شده بود، رخ داد. او به درستی گذر زهره را پیش بینی کرد، اما هیچ ، متوجه آن نشد. زیرا بعد از غروب خورشید در اکثر نقاط اروپا اتفاق افتاد.

یوهانس کپلر اولین کسی بود که گذر عطارد و زهره را با موفقیت پیش بینی کرد. به طور قابل توجهی، محاسبات او از حرکات سیاره ای (که عمدتاً بر اساس مشاهدات تیکو براهه است) او را قادر ساخت تا گذر عطارد در 7 نوامبر 1631 و گذر زهره را فقط یک ماه بعد، در 6 دسامبر پیش بینی کند.

کپلر

او نه تنها این گذر خاص را پیش‌بینی کرد، بلکه دریافت که گذر زهره دوره‌ای در حدود 120 سال دارد. اما متأسفانه کپلر یک سال قبل از این اتفاقات درگذشت، بنابراین او نتوانست پیش بینی های خود را شخصاً تأیید کند.

هیچ مدرکی در جهان وجود ندارد که نشان دهد گذر زهره در سال 1631 مشاهده شده است. از آنجایی که درخشندگی ظاهری زهره به اندازه ای است که مردم آن را با چشم غیر مسلح ببینند، این احتمال وجود دارد که افراد کمی در سراسر جهان زهره را هنگام نگاه ، ببینند. در خورشید (به ویژه هنگام طلوع یا غروب خورشید). نظر

منبع: https://digiato.com/astronomy/the-transit-of-venus-occurred-as-first-predicted-by-kepler

  فضاپیمای XMM-Newton اولین تصاویر خود را گرفته است