تعمیر تلسکوپ هابل توسط شاتل دیسکاوری

در 11 فوریه 1997، تلسکوپ فضایی هابل قرار بود قابلیت های علمی خود را با یک ماموریت شاتل ارتقا و بازنگری کند.

شاتل فضایی دیسکاوری در ماموریت STS-82 به فضا پرتاب شد. این دومین ماموریت از سری ماموریت های خدماتی برنامه ریزی شده به تلسکوپ فضایی هابل بود که در 24 آوریل 1990 به فضا پرتاب شد.

در طول پنج راهپیمایی فضایی، فضانوردان تعمیراتی را در هابل انجام دادند. ماموریت STS 82 دومین ماموریت از سری ماموریت های خدماتی برنامه ریزی شده برای تلسکوپ فضایی هابل بود. اولین ماموریت خدماتی توسط شاتل فضایی اندور بر روی STS 61 انجام شد.

کار خدمه دیسکاوری توانایی‌های علمی هابل را بسیار ارتقا داد و به حفظ عملکرد تلسکوپ برای ماموریت‌های آینده کمک کرد.

در روز سوم ماموریت، خدمه هفت نفره دیسکاوری اولین راهپیمایی از چهار راهپیمایی فضایی را برای برداشتن دو ابزار قدیمی و نصب دو ابزار جدید نجومی، علاوه بر انجام سایر وظایف تعمیر و نگهداری، انجام دادند.

دو ابزار قدیمی‌تری که آن‌ها جایگزین کردند، طیف‌نگار با وضوح بالا گدارد و طیف‌سنج جسم کم‌نفس بودند. این دو ابزار به ترتیب با تصویرگرهای طیف‌نگار تلسکوپ فضایی (STIS) و دوربین‌های فروسرخ نزدیک و طیف‌سنج چند شیء (NICMOS) جایگزین شده‌اند.

منبع: https://digiato.com/astronomy/hubble-space-telescope-was-set-by-discovery

  ما حدود 10 دقیقه Deadpool & Wolverine را دیدیم