مشتری در 2 ساعت و 30 دقیقه

مشتری، غول گازی حاکم بر منظومه شمسی، سریع ترین سیاره در حال چرخش است که یک بار در کمتر از 10 ساعت می چرخد. این غول گازی مانند یک جسم جامد نمی چرخد. یک روز در مشتری حدود 9 ساعت و 56 دقیقه در قطب است و به 9 ساعت و 50 دقیقه در نزدیکی استوا کاهش می یابد.

امروز در تصویر ناسا چه می بینیم؟

چرخش سریع این سیاره غول پیکر جریان های قوی ایجاد می کند و ابرهای آن را به کمربندهای تاریک و مناطق روشن تقسیم می کند. شما به راحتی می توانید چرخش سریع مشتری را در این مجموعه تصاویر واضح از شب 15 ژانویه دنبال کنید که همه با یک دوربین و تلسکوپ کوچک در خارج از پاریس، فرانسه گرفته شده است.

درست در جنوب خط استوا، منظومه طوفانی غول پیکر سیاره که به عنوان لکه قرمز بزرگ نیز شناخته می شود، در هنگام چرخش سیاره از چپ به راست دیده می شود. از پایین سمت چپ به سمت راست بالا، این سکانس حدود 2 ساعت و 30 دقیقه طول می کشد.

منبع: https://digiato.com/astronomy/jupiter-over-2-hours-and-30-minutes-apod

  نقشه برداری امگا از کلاهک قطب جنوب مریخ