موشک همچنان به سمت ماه می رفت

چرا سایه موشک به ماه می رود؟ در طول پرتاب شاتل فضایی آتلانتیس در اوایل سال 2001، خورشید، زمین، ماه و موشک کاملاً برای این حادثه مسحورکننده هماهنگ شدند.

امروز در تصویر ناسا چه می بینیم؟

اول، برای اینکه ستون شاتل فضایی سایه طولانی ایجاد کند، زمان روز باید نزدیک به طلوع یا غروب خورشید باشد. تنها در این صورت است که سایه طولانی ترین خواهد بود و تا افق امتداد می یابد.

شرط دیگر این است که ماه و خورشید در ماه کامل در دو طرف آسمان باشند. به عنوان مثال، درست پس از غروب خورشید، خورشید کمی پایین تر از افق است و در جهت مخالف، ماه کمی بالاتر از افق است.

بنابراین، هنگامی که آتلانتیس به فضا پرتاب شد، درست پس از غروب خورشید، سایه آن از خورشید تا افق مقابل، جایی که ماه کامل بود، گسترش یافت.

منبع: https://digiato.com/astronomy/rocket-plume-shadow-points-to-moon-apod

  سفر جان گلن به عنوان مسن ترین فضانورد جهان