فقرا و 22 اقتباس فرانکشتاین در فرهنگ پاپ

The Phantom of Paradise (1974) – گزیده: زندگی در آخر (HD)

برایان دی پالما شبح بهشت هست یک شبح اپرا و دانته جهنم ارسال، اما در داخل یک ادای احترام در یک اتاق جعلی وجود دارد که در آن یکی از برجسته ترین شخصیت های فیلم، بیف، یک فرانکشتاین-آهنگ الهام گرفته شده “Life at Last” که توسط پل ویلیامز، آهنگساز، آهنگساز و ستاره فیلم نوشته شده است (که همچنین نویسنده ماپت ها “اتصال رنگین کمان”).

منبع: https://gizmodo.com/poor-things-frankenstein-adaptations-emma-stone-horror-1851082537

  فیلم هایی که شما را به خواندن کتاب تشویق می کنند