فیگیاتو: آیا Cyberpunk 2077 بازی خوبی است یا به بازی خوبی تبدیل شده است؟

در هفته های اخیر، Cyberpunk 2077 بار دیگر فضای مجازی را در اختیار گرفته است. این اولین بار است که این اتفاق برای بازی می افتد و شاهد یک اتفاق نادر هستیم. از سال 2013 و انتشار اولین تریلر بازی تا سال 2018 و معرفی مجدد آن، در دسامبر 2020 و انتشار کامل بازی، انتشار پچ های 1.2، پچ 1.6 و اکنون پچ تاریخ ساز 2.0 و گسترش فانتوم لیبرتی. در Vijayattu بخوانید

The post Vigiato: آیا Cyberpunk 2077 یک بازی خوب است یا به یک بازی خوب تبدیل شده است؟ اولین بار در دیجیاتو ظاهر شد.

منبع: https://digiato.com/game/%D9%88%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%A9-2077-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7

  16 عکس نمادین ناسا که همه چیز را تغییر داد